Czytasz: Do żłobka w Sosnowcu pójdą tylko zaszczepione dzieci?

Do żłobka w Sosnowcu pójdą tylko zaszczepione dzieci?

Statut Żłobka Miejskiego i klubu dziecięcego w Sosnowcu zmieniono dziś podczas sesji Rady Miasta.

Rodzice dzieci, którzy chcą zapisać swoje pociechy do Żłobka Miejskiego w Sosnowcu oraz do klubu dziecięcego, będą musieli złożyć informację, czy dziecko zostało poddane obowiązkowym szczepeniom. Będzie to jedno z kryteriów przy przyjęciu do placówki.

Zdrowie dzieci uczęszczających do miejskiego żłobka jest najważniejsze. Co rusz słyszymy o kolejnych ogniskach chorób zakaźnych, w tym m.in. odry. Chcemy zrobić wszystko, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich zjawisk w naszym mieście stąd nasza decyzja, aby do kryterium naboru do żłobka miejskiego wprowadzić punkt mówiący o przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego obowiązkowe szczepienia u dziecka, które ubiega się o miejsce w naszej placówce. Chcemy w ten sposób preferować osoby, które mają zaszczepione dzieci. Oczywiście będziemy w tej kwestii czekali na opinię nadzoru wojewody, który będzie opiniował uchwałę zmieniającą statut żłobka miejskiego. Cieszę się, że radni wypowiedzieli się pozytywnie w tym temacie – podkreśla prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.

Sprawa obowiązkowych szczepień dla dzieci, które mają być przyjęte do żłobków może rozstrzygnąć się w parlamencie. Zmian w ustawie domagają się m.in. członkowie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”.

Przeczytaj równieżSzczepić czy nie szczepić?

- Naszym celem nie jest wprowadzenie obowiązku szczepień, gdyż taki w Polsce już istnieje i wynika to bezpośrednio z przepisów prawa. Przesłanką do nałożenia obowiązku szczepień był art. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Sam pomysł wprowadzenia obligatoryjnych szczepień ochronnych jest jednak starszy. Pierwsze szczepienia obowiązkowe zostały wprowadzone w latach 60., natomiast obecna ustawa wywodzi się bezpośrednio z Programu Szczepień Ochronnych, który powstał w 1994 r. Zgodnie z tą ustawą, osoby przebywające na terenie naszego kraju zobowiązane są, na zasadach określonych w ustawie, do poddawania się: badaniom sanitarno-epidemiologicznym, hospitalizacji, przyjmowaniu leków, oddawania materiału biologicznego do badań oraz szczepieniom ochronnym - mówią autorzy Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy” Robert Wagner i Marcin Kostka.

Poparcia dla inicjatywy udzieliła m.in. Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.