Czytasz: Diamenty dla pielęgniarek z Rudy Śląskiej

Diamenty dla pielęgniarek z Rudy Śląskiej

Prestiżowe statuetki przyznawane są pielęgniarkom i położnym. Za pasję i zaangażowanie.

Wykonują trudny, wymagający poświęceń, zawód. Podchodzą do niego z ogromną pasją i zaangażowaniem, z korzyścią dla pacjentów. Cztery rudzkie pielęgniarki zostały w tym roku wyróżnione prestiżową statuetką „Diamentowy Czepek”.

Wyróżnione panie to:  Irena Włodarczyk- pracująca na co dzień jako pielęgniarka oddziałowa w Izbie Przyjęć Szpitala w Bielszowicach, Grażyna Dobrowolska pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ginekologicznego Szpitala w Goduli oraz Maria Fliegel i Urszula Gasper z Oddziału Otolaryngologicznego rudzkiej placówki.

 - To wyróżnienie jest bardzo miłe, ale ja wyznaję zasadę, że w życiu zawsze trzeba robić swoje najlepiej jak potrafisz, niezależnie od tego, czy ktoś to docenia, czy nie – mówi Maria Fliegel.

 

W zawodzie przepracowały kilkadziesiąt lat. - Kiedyś jednak miałyśmy więcej czasu dla pacjentów, teraz niestety więcej jest pracy przy komputerze i papierkowej roboty – wspomina uhonorowana statuetką „Diamentowy Czepek 2017” rudzka pielęgniarka.

Deficyt pielęgniarek i to nie tylko w polskiej służbie zdrowia, odczuwamy jest od kilku lat. Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, na 1 tys. mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej.

- Jak rozpoczynałam pracę na internie 44 lata temu liczba pielęgniarek zatrudnionych w oddziale była znacznie większa niż w chwili obecnej, a praca jest nadal równie ciężka i odpowiedzialna – podkreśla Urszula Gasper.

Panie przyznają, że muszą systematycznie podnosić swoje kwalifikacje i się dokształcać. Życzyłyby sobie doczekać lepszych czasów w służbie zdrowia.

- Kiedy my pielęgniarki będziemy bardziej doceniane, będziemy pracować w lepszych warunkach i będziemy odpowiednio wynagradzane – dodaje jedna z czterech wyróżnionych rudzkich pielęgniarek.

Statuetki „Diamentowy Czepek” przyznawane są pielęgniarkom i położnym za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz działania na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych.

Źródło: szpitalruda.pl

Czytaj więcej