Czytasz: Deputat węglowy: Więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia

Deputat węglowy: Więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia

Zostały trzy dni na złożenie wniosku o rekompensatę za utracony deputat. Na finiszu rozszerzono interpretację przepisów.

Termin składania wniosków mija 18 listopada. Ustawa o rekompensacie za utracony deputat przyznaje świadczenie w wysokości 10 tys. zł nie tylko wdowom i wdowcom, ale także sierotom. Warunkiem jest, że rodzicowi przysługiwało prawo do deputatu. W praktyce jednak przepisy interpretowano wyłącznie na korzyść dziecka, które utraciło oboje rodziców. Na kilka dni przed końcem terminu składania wniosków rozszerzono interpretację zapisów ustawy.


KOLEJKI PRZED KOPALNIAMI. POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI?


Kolejka przed KWK Boże Dary

W rybnickim biurze posła sprawozdawcy Grzegorza Matusiaka dowiadujemy się, że w praktyce każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Problem z wykluczeniem części dzieci wyniknął wyłącznie z błędnego rozumienia określenia sierota. Wnioski o wypłatę rekompensaty mogą również składać półsieroty. W tym przypadku należna kwota także będzie dzielona między dziecko a wdowę i wdowca.

Szacuje się, że uprawnionych do otrzymania rekompensaty jest blisko 235 tys. osób. Dotychczas wnioski złożyło 90 proc. z nich. Osoby, które po złożeniu wniosku otrzymały odmowę wypłaty rekompensaty mają 14 dni na złożenie odwołania do sądu.

Rekompensaty dla emerytów i rencistów górniczych za utracone prawo do bezpłatnego węgla będą kosztować budżet państwa ponad 2,3 mld zł. Wypłaty mają rozpocząć się jeszcze w grudniu.

UTRACONY DEPUTAT. GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?

Uruchomione są infolinie, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Polska Grupa Górnicza: 32 757 27 27

Jastrzębska Spółka Węglowa: 32 756 21 13

Spółka Restrukturyzacji Kopalń: 32 757 32 60

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA UTRACONY DEPUTAT? - LISTA PUNKTÓW

Czytaj więcej