Czytasz: Już są kolejki! Można składać wnioski za utracony deputat

Już są kolejki! Można składać wnioski za utracony deputat

Ustawa weszła w życie we wtorek. Znamy listę miejsc, gdzie można złożyć wniosek o 10 tys. zł.

We wtorek weszła w życie Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraconego prawa do bezpłatnego węgla. Tym samym górnicze spółki rozpoczęły przyjmowanie wniosków o 10-tysięczne rekompensaty. Osoby uprawnione do tego świadczenia mają 21 dni na złożenie wniosków.

Kolejka przed KWK Wieczorek - wnioski można już składać:

O podpisaniu ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę poinformował w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jeszcze tego samego dnia przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, dzięki czemu od wtorku w 37 wyznaczonych punktach można składać wnioski o rekompensaty. Listę punktów przyjmowania wniosków, wraz z godzinami otwarcia, opublikowano we wtorek na stronach internetowych spółek węglowych.

CZYTAJ KONIECZNIE: Prezydent Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ministerstwo Energii i górnicze firmy udostępniły także w internecie formularze wniosków o rekompensatę i towarzyszących im oświadczeń wraz z instrukcją ich wypełniania i składania. W każdej ze spółek uruchomiono również infolinię, gdzie można zasięgnąć informacji dotyczących rekompensat. Uprawnionych do świadczeń jest ponad 235 tys. osób, a łączny koszt realizacji ustawy oszacowano na ponad 2,3 mld zł.

Osoby uprawnione do świadczenia, które pracowały w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, spółki Tauron Wydobycie lub w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka, składają wniosek wraz z oświadczeniem do przedsiębiorstwa, z którego przeszły na emeryturę lub rentę. Natomiast emeryci i renciści z kopalń Kompani Węglowej, Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalni Kazimierz-Juliusz, składają wnioski do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), jednak dla wygody składających punkty przyjmowania wniosków dla tej grupy są uruchomione zarówno w zakładach SRK, jak i Polskiej Grupy Górniczej.

CZYTAJ TAKŻE: 10 tys. zł rekompensaty za deputat węglowy

Utracony deputat. Kto jest uprawniony?

Zgodnie z ustawą, uprawniony do rekompensaty jest emeryt lub rencista, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty, pobierał już takie świadczenie z ZUS, a w trakcie pobierania emerytury lub renty otrzymywał z kopalni bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym (ustawa zawiera daty graniczne, do których wydawany był deputat), a następnie został tego świadczenia pozbawiony na skutek zawartych porozumień lub dokonanych wypowiedzeń.

O 10-tysięczną (netto) rekompensatę mogą także wnioskować: wdowa, wdowiec i sierota, mający ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który spełniał warunki do otrzymania rekompensaty. Gdy uprawniona do renty rodzinnej po górniku jest więcej niż jedna osoba, rekompensata jest wypłacana wszystkim uprawnionym w równych częściach.

Wdowy, wdowcy i sieroty do wniosku o świadczenie muszą dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do rekompensaty: wdowy - decyzję ZUS o ustaleniu prawa do renty rodzinnej po zmarłej osobie uprawnionej lub zaświadczenie z ZUS o pobieraniu renty rodzinnej na stałe, sieroty - decyzję ZUS lub zaświadczenie o pobieraniu renty rodzinnej.

Wnioski o rekompensaty można składać osobiście (z dokumentem tożsamości), pocztą, z dopiskiem "Rekompensata" na kopercie (przy składaniu wniosku pocztą podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie lub w urzędzie gminy, o terminie przyjęcia wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub przez osobę upoważnioną (z ustanowionym notarialnie lub potwierdzonym w gminie upoważnieniem). Rencista dodatkowo dołącza do wniosku decyzję ZUS o ciągłości swoich uprawnień do pobierania renty.

Utracony deputat. Kto nie otrzyma rekompensat?

Rekompensat nie otrzymają osoby, które przeszły na emeryturę lub rentę w okresie, kiedy przedsiębiorstwa górnicze nie przyznawały już emerytom i rencistom bezpłatnego węgla, a także ci, których roszczenia z tytułu prawa do bezpłatnego węgla podlegają zaspokojeniu na podstawie prawomocnego wyroku sadowego. Świadczenia nie dostaną także emeryci i renciści, którzy nadal otrzymują ekwiwalent za deputat wypłacany przez ZUS – dotyczy to emerytów i rencistów z kopalń, których likwidację rozpoczęto przed 1 stycznia 2007 r. Rekompensata nie przysługuje również osobom korzystającym z urlopu górniczego lub urlopu dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla.

Szczegóły dotyczące rekompensat można uzyskać pod numerami infolinii: 32 757 27 27 w Polskiej Grupie Górniczej, 32 756 21 13 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 32 757 32 60 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 81 462 53 00 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka oraz 32 618 50 00 i 32 627 00 00 w spółce Tauron Wydobycie. (PAP)

autor: Marek Błoński

edytor: Bożena Dymkowska

Gdzie złożyć wniosek za utracony deputat? - lista punktów

Punkty Obsługi Klienta wyznaczone przez SRK

Czynne codziennie w godzinach od 8.00 - 20.00 (wyjątkiem 1 listopada 1 i 11 listopada)

 • Bytom - KWK Centrum, ul. Łużycka 7
 • Czechowice - Dziedzice, ul. Nad Białką 2a
 • Katowice - KHW, ul. Damrota 16/18
 • Katowice KWK Wieczorek, ul. Szopienicka 58
 • Katowice SRK KWK Boże Dary, ul Boya Żeleńskiego 95
 • Libiąż - przychodnia, ul. Górnicza 5
 • Pszów - KWK Anna, ul Skwary 21
 • Rybnik - biurowiec KWK Jankowice, ul. Jastrzębska 12
 • Rybnik - Chwałowice - KWK ROW, ul. Przewozowa 13a
 • Rybnik - przychodnia, ul. Jastrzębska 12
 • Rydułtowy - KWK ROW, budynek byłego klubu NOT, ul Ofiar Terroru 87
 • Sosnowiec - KWK Kazimierz Juliusz, ul.Ogrodowa 1
 • Suszec - KWK Krupiński, ul. Pisakowa 35
 • Wola, ul Kopalniana 10
 • Zabrze - KWK Makoszowy, ul. Makoszowska 24
 • Zabrze, ul Lompy 11

Punkt Obsługi Klienta obsługiwane przez PGG

Czynne w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00

 • KWK Bielszowice – Ruda Śląska, ul. Halembska 160 – budynek Dyrektora ds. ekonomicznych – pokój nr 14
 • KWK Bolesław Śmiały – Łaziska Górne, ul. Świętej Barbary 12 – Budynek Dyrekcji
 • KWK Halemba – Ruda Śląska , ul. Kłodnicka 54 – budynek Dyrekcji B – pokój nr 8A
 • KWK Marcel – Radlin, ul Korfantego 52 – Budynek byłej stolarni
 • KWK Piast – Bieruń, ul. Granitowa 16 -Budynek Sekcji transportu, pokój nr 1
 • KWK Pokój – Ruda Śląska, ul. Niedurnego 13 – budynek Dyrekcji – pokój nr 16
 • KWK Sośnica – Sośnica, ul. Błonie 6A – Pawilon BHP
 • KWK Ziemowit – Lędziny, ul. Pokoju 4 – Budynek byłego referatu węglowego, pokój nr 1

Punkt Obsługi Klienta obsługiwane przez JSW

 • KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia”

Dawny referat węglowy w budynku transportu, 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4, Tel. 32 756 1702; 32 756 1653, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 -18.00, sob. 7.00 – 15.00

 • KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”

Dawny referat węglowy w budynku szkoleniowym oraz sali nr 33, 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6, Tel. 32 756 5106; 32 756 5653, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 – 15.00

 • KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jastrzębie”

Dawny budynek działu BHP oraz biuro w „starej” Dyrekcji obok siedziby Fundacji Ochrony Zdrowia, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Górnicza 1, Tel. 32 7563254 ; 32 7563653, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

 • KWK „Budryk”

Budynek A „starej” Dyrekcji, pokój nr 25 (parter), 43-178 Ornontowice ul. Zamkowa 10, Tel. 32 239 5611; 32 239 5750, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

 • KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”

W siedzibie Dyrekcji pokój 4, 5 i 6, 44-190 Knurów ul. Dworcowa 1, Tel. 32 718 5526; 32 718 5119, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

 • KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice”

Dział Zatrudnienia pokój 10 B i 13, 44-193 Knurów ul. Górnicza 1, Tel. 32 717 6200; 32 717 6207, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

 • KWK „Krupiński”

Biuro Ruchu Załogi, 43-267 Suszec ul. Piaskowa 35, Tel. 32 756 6611; 32 756 6644, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

 • KWK „Pniówek”

Hala Zborna, 43-251 Pawłowice ul. Krucza 18, Tel. 32 756 2897; 32 756 2898, Godz. otwarcia: pon.-pt. 6.00 – 18.00, sob. 7.00 - 15.00

Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A. ( były Zakład Logistyki Materiałowej), Pokój 402, 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Towarowa 1, Tel. 32 756 4919, Godz. otwarcia: pon.-pt. 7.00 - 15.00

Utracony deputat. Gdzie uzyskać informacje?

Uruchomione są infolinie, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:

Polska Grupa Górnicza: 32 757 27 27

Jastrzębska Spółka Węglowa: 32 756 21 13

Spółka Restrukturyzacji Kopalń: 32 757 32 60

Utracony deputat węglowy - ściągnij wniosek o wypłatę rekompensaty

Czytaj więcej