Czytasz: Deputat węglowy także dla emerytów i rencistów

Deputat węglowy także dla emerytów i rencistów

Od 22 stycznia w polskim prawie funkcjonuje ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego.

Można składać wnioski o przyznanie 10 tys. zł ekwiwalentu pieniężnego.

Nowa ustawa stanowi uzupełnienie poprzedniej, która nie uwzględniała roszczeń emerytów i rencistów górniczych, a także wdów i sierot po nich.

Wnioski można składać przez 90 dni. Ministerstwo Energii rozpoczyna wypłatę świadczenia 1 czerwca, będzie ona trwała do końca roku. Aby uzyskać rekompensatę, konieczne jest wypełnienie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wzór ten można pobrać ze strony Ministerstwa Energii. Wypełnione podanie należy, wraz z dokumentami poświadczającymi uprawnienia do daniny, złożyć w punktach SRK: KWH, Czechowice-Dziecice, Zabrze, kopalniach JSW: Borynia, Jastrzębie, Knurów-Szczygłowice, Budryk, Zofiówka, czy też punktach Tauron Wydobycie.

- O rekompensatę będą mogły ubiegać się osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprzestało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie węgla kamiennego na podstawie koncesji - czytamy na stronie ME.

Dotychczas wnioski złożyło ok. 3 tysiące osób. Są pewne problemy z ich złożeniem - niektórzy składają je na poprzednich formularzach, przez co wnioski muszą zostać odrzucone.

Osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia są byli górnicy, emeryci i renciści i wdowy i sieroty po górnikach oraz osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku na podstawie poprzedniej ustawy.

Informacje w sprawie rekompensaty udzielane są także od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 pod numerem infolinii: 32 757-45-54. Pytania można również kierować na adres e-mail: rekompensaty@srk.com.pl.