Czytasz: Decydujmy razem - ruszyły konsultacje społeczne

Decydujmy razem - ruszyły konsultacje społeczne

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne związane z tworzącym się mechanizmem budżetu obywatelskiego.

Trzydzieści otwartych spotkań we wszystkich częściach województwa śląskiego będzie okazją do porozmawiania o tym, jak mógłby wyglądać budżet partycypacyjny realizowany w ramach całego regionu.

Tematyka konsultacji społecznych będzie się odnosić do stworzenia systemu pierwszego budżetu obywatelskiego w ramach województwa śląskiego. Omawiana formuła została już wcześniej wprowadzona w innych województwach, m.in. w opolskim, małopolskim i łódzkim.

– Podczas pracy nad mechanizmem staramy się czerpać inspiracje z tamtejszych rozwiązań, ale najważniejsze dla nas jest to, aby nasz system odpowiadał przede wszystkim na potrzeby mieszkańców naszego regionu – podkreśla Piotr Dominiak z CRIS, jeden z ekspertów prowadzących konsultacje.

Przykładowymi kwestiami do omówienia będą, m.in. zasięg realizowanych projektów, podział całości środków na części, kwoty przyznawane na pojedyncze inicjatywy czy regulamin głosowania. Większość tych kwestii zostało już omówionych na warsztatach, które poprzedził proces konsultacji i które odbywały się z udziałem grup, które posiadały już doświadczenie w realizacji mikroprojektów oraz innych formach aktywności społecznej. Konsultacje mają za zadanie omówić dokładnie wstępne założenia powarsztatowe, zebrać opinie na temat najbardziej kontrowersyjnych, niejednoznacznych kwestii.

Wnioski mieszkańców będą na bieżąco spisywane w formie cząstkowych raportów przez ekepertów, by wszyscy, którzy mają na to ochotę, mogli opowiedzieć o swoich odczuciach dotyczących współdecydowania o przeznaczeniu środków publicznych.

Środki na realizację przyszłych projektów o zasięgu wojewódzkim będą pochodziły z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. – Oficjalnych informacji na temat konkretnych kwot jeszcze nie mamy. Dopiero sejmik województwa śląskiego w uchwale budżetowej określi wartość środków, które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Wiedząc, że w 2018 r. budżet województwa po stronie wydatków ma wartość około 1,75 mld zł, możemy założyć, że gdyby radni sejmiku zdecydowali o przeznaczeniu 0,3–0,5% jego wartości na budżet obywatelski, moglibyśmy mówić o kwocie w granicach 5–9 mln zł. To – w skali województwa – bardzo niewiele, ale myślę, że pozwoli ocenić realne potrzeby na przyszłość – mówi Piotr Dominiak.

Badania mają szeroki zasięg terytorialny. Sześcioosobowa grupa ekspertów z obu stowarzyszeń organizuje spotkania w każdym z subregionów województwa, w okresie od 18 lipca do 14 sierpnia.

Wydarzenia odbędą się w większych i mniejszych miejscowościach, a dokładniej – Sosnowcu, Gliwicach, Zamarskach, Czernicy, Piasku, Tarnowskich Górach Kłomnicach, Raciborzu, Siemianowicach Śląskich, Zawierciu, Rybniku, Żarkach, Zabrzu, Jastrzębiu-Zdroju, Dąbrowie Górniczej, Gorzycach, Częstochowie, Wręczycy Wielkiej, Skoczowie, Wojkowicach, Czechowicach-Dziedzicach, Tychach, Brennej, Czerwionce-Leszczynach, Żywcu, Żorach, Cieszynie i kilku innych miejscach.  

Równolegle do spotkań, w Internecie przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dla mieszkańców, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w spotkaniach.

Na kolejnym etapie wypowiedzi zostaną poddane analizie oraz konsultacji z prawnikiem oraz zostaną omówione przez panel ekspercki, który składać się będzie z praktyków budżetu obywatelskiego oraz przedstawicieli administracji publicznej. Finalnie posłużą do wypracowania sprawnie działającego narzędzia partycypacyjnego bazującego na raporcie ze spotkań z mieszkańcami, natomiast najwcześniejszych informacji o ogłoszeniu naboru wniosków w ramach budżetu możemy się spodziewać na początku 2019 roku.

Budżet obywatelski w społeczeństwie kojarzy się przede wszystkim z realizowaniem działań na poziomie lokalnym. To popularny mechanizm, który został wprowadzony przez wielu włodarzy miast. Na najniższym poziomie często mocno angażuje ludzi. Przygotowywanie budżetu partycypacyjnego na poziomie województwa jest nowością i sprawdzianem dla mieszkańców wszystkich województw na ile utożsamiają się z większym regionem i chcą w jego ramach działać.

Czy wprowadzenie budżetu obywatelskiego na poziomie województwa może nie być na tyle interesujące jak działanie na poziomie miasta czy dzielnicy? Takie obawy posiada Piotr Dominiak, ale równocześnie ma nadzieję, że będzie odwrotnie. - Moją największą nadzieją jest to, że więcej osób zainteresuje się tym, jak działają władze samorządowe w skali wojewódzkiej, jakimi zajmują się zadaniami i będą w większym stopniu mogli wpływać na kształt podejmowanych decyzji. Sami pracownicy samorządu wojewódzkiego podkreślają, że mieszkańcy często nie wiedzą czym zajmuje się np. Urząd Marszałkowski i że to jest inny organ niż np. Urząd Wojewódzki. Jestem więc przekonany, że budżet obywatelski może też pomóc podnieść świadomość na temat struktury władzy samorządowej w Polsce.

Akcja jest częścią projektu „Decydujmy razem! Budżet obywatelski Województwa Śląskiego”, wspólnego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z Rybnika oraz Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic. Działania są dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego o takiej samej nazwie.