Czytasz: Dawny szpital w Rybniku dofinansowany
Rybnik uzyskał zewnętrzne wsparcie na remont jednego z budynków kompleksu dawnego szpitala miejskiego. W dawnym oddziale dermatologii będzie działać Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny.

Chodzi o zabytkowe zabudowania dawnego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku, zwanego "Juliuszem" (od historycznej postaci jego inicjatora, miejscowego lekarza i społecznika Juliusza Rogera). W ostatnich latach większa część kompleksu pozostaje niezagospodarowana, wśród nich dwa główne, najstarsze obiekty: "Juliusz" oraz "Rafał".

Pierwszy krok do odnowienia szpitala

Samorząd wnioskuje o unijne wsparcie ich renowacji i adaptacji, pod kątem przygotowanych już nowych funkcji. Wcześniej natomiast złożył, szacowany na blisko 3,7 mln zł projekt adaptacji również zabytkowego budynku dermatologii. W środę poinformował, że pod tym kątem otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego 3,1 mln zł.

- Realizacja tej inwestycji, możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej, to pierwszy etap procesu, mającego na celu odnowienie całego zabytkowego kompleksu dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 i przywrócenie rybniczanom tego pięknego miejsca – powiedział prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Dzięki tej inwestycji w Rybniku powstanie miejsce koordynacji wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, szczególnie z trudnościami w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Będą one mogły liczyć na działania prewencyjne, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne i informacje o innych możliwościach pomocy w określonych problemach.

W ramach Centrum, w budynku mają działać też Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz organizacje pozarządowe, zapewniające dodatkowe usługi społeczne w zakresie kompleksowej informacji, prewencji, terapii i wsparcia rodzin. Swoje miejsce ma w dawnej dermatologii znaleźć również rybnicka filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

Co jeszcze będzie w "Juliuszu"?

W "Strefie Juliusz” ma powstać pierwsze w regionie edukatorium przyrodniczo-humanistyczne, a dotychczasowy Park Bukówka stanie się balneoparkiem z łaźniami Priessnitza. Kluczową inwestycją odnowionej strefy będzie Rybnicki Ośrodek Geriatryczny ROGER. Powstanie też nowoczesny biurowiec i placówka kultury poświęcona historii medycyny i farmacji. W budynku „Juliusz” zobaczymy przyrodniczo-kulturową historię Śląska, a przewodnikiem po tym obiekcie będzie postać Juliusza Rogera.

 

Czytaj więcej