Czytasz: Dąbrowa Górnicza wybrała. Kto zaprojektuje główną aleję w mieście?

Dąbrowa Górnicza wybrała. Kto zaprojektuje główną aleję w mieście?

Do końca 2018 r. samorząd Dąbrowy Górniczej oraz spółka Tramwaje Śląskie mają dysponować dokumentacją projektową przebudowy głównej śródmiejskiej arterii tego miasta, aby potem móc zamawiać prace budowlane – przy wsparciu unijnych funduszy.

Do końca 2018 r. samorząd Dąbrowy Górniczej oraz spółka Tramwaje Śląskie mają dysponować dokumentacją projektową przebudowy głównej śródmiejskiej arterii tego miasta, aby potem móc zamawiać prace budowlane – przy wsparciu unijnych funduszy.

Plany dąbrowskiego samorządu zakładają m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi oraz Piłsudskiego. Tramwaje Śląskie chcą przebudować tam ok. 5 km głównej trasy tramwajowej. 

Chodzi o wspólny przetarg miasta i samorządowej spółki Tramwaje Śląskie zakładający łączne zaprojektowanie dwóch przedsięwzięć - przygotowywanych pod kątem wykorzystania funduszy unijnych. 

Jak poinformował PAP w poniedziałek rzecznik dąbrowskiego magistratu Bartosz Matylewicz, partnerzy przedsięwzięcia zdecydowali się zaakceptować jedyną ofertę, która spłynęła w przetargu, mimo że okazała się droższa o prawie połowę, niż zakładano. Kontekstem jednak były terminy wynikające z unijnych projektów. 

Warta blisko 3 mln zł brutto umowa, która powinna zostać podpisana w najbliższych dniach, będzie zakładała wykonanie w ciągu 11 miesięcy skoordynowanych prac projektowych – pod kątem przedsięwzięć, które zaplanowały miasto i Tramwaje Śląskie.

Pod kątem planów samorządu Dąbrowy Górniczej powstać ma m.in. projekt dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ulic Sobieskiego, Królowej Jadwigi oraz Piłsudskiego, od granicy miasta z Będzinem do skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Kasprzaka (z uwzględnieniem połączenia z projektowanym centrum przesiadkowym w rejonie dworca kolejowego w centrum). 

Zaprojektowane mają zostać zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe w rejonach: skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Królowej Jadwigi, skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi z al. Róż oraz w rejonie przejścia podziemnego w ciągu ul. Piłsudskiego. Przebudowane mają zostać skrzyżowania u zbiegu ulic: Sobieskiego i Chopina, Sobieskiego i Sienkiewicza oraz Królowej Jadwigi i Majakowskiego (wszystkie będą rondami). 

Miasto zamówi też projekty przebudowy przejść podziemnych: "Centrum", "Merkury", "Graniczna" i "Manhattan" (z uwzględnieniem dróg rowerowych i zjazdów), remontu kładki przy centrum handlowym Pogoria (oraz docelowego jej demontażu), a także likwidacji przejść podziemnych w rejonie: Huty Bankowej, Kasprzaka oraz kładki przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Sienkiewicza. 

Przy nowej infrastrukturze ma powstać kanał technologiczny oraz zbudowane lub zmodernizowane ma zostać oświetlenie. 

Miasto planuje zgłosić swoje przedsięwzięcie - jako część zadania "Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza" - do dofinansowania środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. 

Pod kątem planów Tramwajów Śląskim zaprojektowana ma zostać modernizacja ok. 4,9 km torowiska (9,8 km toru pojedynczego) - z wyłączeniem już zmodernizowanych przejazdów drogowo-tramwajowych. 

Tramwaje Śląskie zamierzają wykonać modernizację torowisk w Dąbrowie Górniczej w drugim etapie "Zintegrowanego projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego". Spółka zamierza ubiegać się o jego dofinansowanie środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.(PAP)

Czytaj więcej