Czytasz: „Czystka zrobiona cichcem”. Śląskie sądy z nowymi prezesami

„Czystka zrobiona cichcem”. Śląskie sądy z nowymi prezesami

- Czystka - mówi wprost sędzia Jarosław Gwizdak. W piątek powołano 11 nowych prezesów sądów apelacji katowickiej i 8 w sądach rejonowych.

Jak poinformował resort sprawiedliwości, celem zmiany jest poprawa "sytuacji sądów apelacji katowickiej, jak również sytuacji w samym Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, który pod względem wskaźnika opanowania wpływu w sprawach karnych zajął siódmą pozycję na 11 sądów apelacyjnych". "Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 r. wykazał niską efektywność sądów okręgowych w Gliwicach i Katowicach" - dodano.

Kto został nowym prezesem?

W związku z tym na stanowisko prezesa katowickiego SA powołany został sędzia tego sądu Witold Mazur, zaś z funkcji prezesa odwołana została sędzia Barbara Suchowska. Nowym prezesem SO w Katowicach w miejsce sędziego Jacka Gęsiaka został sędzia Rafał Stasikowski. Prezesem SO w Gliwicach został sędzia tego sądu Arkadiusz Cichocki; obowiązki prezesa przestał pełnić sędzia Henryk Brzyżkiewicz.

Nowi prezesi zostali powołani także w sądach rejonowych w: Gliwicach, Rybniku, Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śląskim, Rudzie Śląskiej, Żorach, Katowicach-Zachód i Siemianowicach Śląskich.

„Czystka zrobiona po cichu”

- Czystka, inaczej tego nazwać nie można – mówi wprost sędzia Jarosław Gwizdak, do niedawna Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Zachód.

- Zrobiono to dziś, a data jest niefortunna. Sądy mają wolne i nie ma nawet kto zawiesić takiej informacji na BIP-ie – zaznacza sędzia Gwizdak. Zaznacza, że dotychczas nowi prezesi mieli akceptację innych sędziów, bo powoływało ich zgromadzenie, teraz robi to ministerstwo.

- Nawet nikt z powołanych nie miał wcześniej odwagi przyznać, że będzie ubiegał się o takie stanowisko. Wszystko załatwiono cichcem. Pozostaje mi tylko życzyć nowym prezesom powodzenia – mówi sędzia Gwizdak.

CZYTAJ TAKŻE: MARKIEWICZ: "TO ZŁAMANIE TRÓJPODZIAŁU WŁADZY"

Zgromadzenia sędziowskie nie mają już wiele do powiedzenia

Przypomnijmy: 12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów.

Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi sądów „mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” - bez zachowania wymogów w niej określonych, czyli m.in. bez uzasadnienia. Stowarzyszenie "Iustitia" apelowało do sędziów, by "nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach".

Czytaj więcej