Czytasz: Awantura o 4 miliardy złotych

Awantura o 4 miliardy złotych

Ministerstwo środowiska oskarża Śląski Urząd Marszałkowski. Śląskie władze odpierają zarzuty.

Zarząd województwa śląskiego przyjął wojewódzki plan gospodarki odpadami. Przesłał go do Ministerstwa Środowiska. Jako ostatni. Na tydzień przed terminem złożenia Narodowego Planu przed Komisją Europejską. W puli są 4 miliardy złotych. Ministerstwo sugeruje, że ta kwota może być zagrożona. Przez zaniechania śląskiego zarządu. 

Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego tłumaczy, że projekt powstał w bardzo trudnych warunkach. Z jednej strony specyfika regionu, który jest największą konurbacją miejską. Z drugiej opóźnienia w przyjęciu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przez Ministerstwo Środowiska.

Proszę nie zwalać winy na samorządy. Siedem miesięcy opóźnienia ze strony ministerstwa. To my bardzo przyspieszyliśmy. Staraliśmy się zrobić naszą pracę dobrze. Obrywamy za dobrą robotę. Uważam, że tych pieniędzy nie stracimy, tylko trzeba będzie je szybciej wydawać - zaznaczył Henryk Mercik.

Winą za ewentualne ograniczenie dofinansowania wojewoda śląski obarcza marszałka. Wskazuje, że pozostałe regiony wywiązały się z zobowiązań postawionych przez Ministerstwo. Wprawdzie tylko trzy w ustawowym terminie, ale żadne nie zrobiło tego tak późno, jak województwo śląskie.

Trzy województwa złożyło plany w terminie. Ustawa obligowała wszystkich do złożenia stosownych planów bez patrzenia się na Centralny Plan Gospodarki Odpadami. Państwo polskie się wywiązało. Plan jest gotowy - komentuje sytuację Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. 

Urząd Marszałkowski podkreśla, że przygotowaniom dokumentu towarzyszyły szerokie konsultacje społeczne. Do programu wpłynęło 430 uwag. Rozmowy prowadzone były także z samą Komisją Europejską.

Postawiliśmy na dłuższy proces konsultacyjny. Zależało nam na stworzeniu bardzo starannego, dokładnego dokumentu, oddającego stan faktyczny i realnie kreślącego przyszłe działania w tym względzie.  Postawiliśmy na jakość, co nie umknęło uwadze Komisji Europejskiej - mówi Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego.

„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wskazuje kierunki działań dotyczące  zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami. Stawia na selektywną zbiórkę u źródła poprzez rozwój punktów zbiórki odpadów.

Henryk Mercik podkreśla, że Ministerstwo Środowiska ma wystarczająco dużo czasu, żeby zapewnić finansowanie wszystkich projektów w zakładanej dotychczas wysokości. Jego zdaniem, jeżeli wiceminister Sławomir Mazurek chce przypisać ewentualną stratę zaniedbaniom ze strony samorządów, to powinien podać się do dymisji.

Czytaj więcej