Czytasz: Dla kogo miejsca w szkole średniej?

Dla kogo miejsca w szkole średniej?

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich będzie inna, niż dotychczasowe

Tegoroczna rekrutacja do szkół średnich będzie inna, niż dotychczasowe. W tym roku mamy bowiem kumulację - ostatni rocznik wychodzi z gimnazjów, a do tego pierwsi absolwenci zreformowanej szkoły podstawowej będą startowali do liceów, techników i szkół branżowych.

W tym roku mamy do czynienia z “podwójnym rocznikiem”. Zamiast 358 tys. absolwentów, którzy ukończyli gimnazja w ubiegłym roku, dziś system będzie musiał zmierzyć się z 727 tysiącami uczniów. W województwie śląskim “podwójny rocznik” obejmuje 80 213 osób.

Niektóre szkoły mogą ograniczyć konkretne profile dla absolwentów szkół podstawowych lub gimnazjalnych. Łącznie ilość otwartych klas będzie większa, jednak niektórych profili może brakować.

Kwestią sporną jest też ilość etatów dla nauczycieli. Niektóre szkoły będą zmuszone zatrudnić nowych pracowników na pojedyncze godziny, jednak jest to kwestia, która będzie rozważana po zakończeniu rekrutacji 2019/2020.

Potencjalny problem organizacyjny leży w liczebności sal lekcyjnych. Niektóre placówki należały do Zespołów Szkół, dzięki czemu mają w zapasie wiele pomieszczeń w budynkach dawnych gimnazjów. Gorzej sytuacja wygląda, gdy szkoła była samodzielnym liceum lub technikum - wtedy też może być problem z podziałem godzin lekcyjnych, co może wymuszać wydłużenie zajęć do późnych godzin popołudniowych lub też otwarcie szkół w soboty. Innym rozwiązaniem byłoby wynajęcie sal w innych, pobliskich budynkach lub zmiana sposobu użytkowania niektórych z dotychczasowych sal.