Czytasz: Agenci CBA wrócą do Urzędu?

Agenci CBA wrócą do Urzędu?

Kontrola CBA została zakończona. Dziś Urząd Marszałkowski miał podpisać protokół pokontrolny. Dlaczego tego nie zrobił?

W czasie dziewięciomiesięcznej kontroli funkcjonariusze CBA badali procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL).

Urząd przekazał materiały zgromadzone w 19 tomach akt, na 56 płytach CD i pen drivie. Znajdują się na nich szczegóły projektów których beneficjentem jest Województwo Śląskie.  Kontroli podlegała także dokumentacja obejmująca projekty, które otrzymały wsparcie z RPO WSL. Sprawdzano także przebieg ogłoszenia naborów m. in. z obszaru transferu technologii, rewitalizacji i środowiska.

- Ze względu na fakt, że wskazane w protokole obszary nie dotyczą wprost funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, protokół nie został podpisany przez kontrolowanego. Treść protokołu stanowi jednak przesłankę do podjęcia przez Urząd czynności kontrolnych przewidzianych w procedurach wdrażania RPO WSL - czytamy w komunikacie

AGENCI WRÓCĄ DO URZĘDU?

- W urzędzie agentów nie będzie, ale życie toczy się dalej. Urząd jest i będzie kontrolowany, stąd na wszystkie dyskusje jesteśmy otwarci - mówił Wojciech Saługa w rozmowie z Silesion.pl 

CBA zabezpieczyło szereg dokumentów, które będą poddane dalszej analizie. Zarząd Województwa deklaruje współpracę przy realizacji zaleceń pokontrolnych. Najpierw jednak przeprowadzony zostanie audyt, który wyjaśni wskazane przez CBA nieprawidłowości. Niepodpisanie protokołu zdaniem Urzędu nie wpłynie na powrót funkcjonariuszy na Ligonia 46.


Czytaj więcej