Silesion.PL

serwis informacyjny

Copa America 2019 – zgarnij nagrody Fortuny bo “piłka nożna spać nie można”

Piłkarskie emocje nie kończą się nigdy.

Chociaż do startu najmocniejszych lig pozostało jeszcze kilka tygodni fani futbolu w najbliższych dniach będą śledzić z całą pewnością start Mistrzostw Europy U-21, Copa America czy Złoty Puchar Concacaf. Nieważne, które z piłkarskich rozgrywek dodasz do swoich kuponów między piątkiem a niedzielą, masz szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Sprawdź szczegóły promocji i walcz o miejsce w TOP 10!

Nie masz jeszcze konta w zakładach bukmacherskich efortuna.pl? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz darmowe 20 PLN w postaci freebeta

Zasady promocji

  • Czas trwania: 14-16.06.2019
  • Kanały: strona www i aplikacja mobilna
  • Oferta: piłkarska oferta prematch
  • Typ kuponu: min. SOLO, AKO, MAXIKOMBI
  • Warunek: min. 3 kupony zawierające dowolne zdarzenia z piłkarskiej oferty prematch
  • Zwycięzcy: dziesięciu graczy, którzy w czasie trwania promocji zrobi największy obrót
  • Nagroda: karty przedpłacona do sieci sklepów Empik o wartości 500 PLN.

Promocja zostanie rozstrzygnięta w dniu 17/06/2019

 

REGULAMIN PROMOCJI „Piłka nożna – spać nie można” obowiązujący w dniach: 14.06-16.06.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży premiowej dla klientów FORTUNA online
zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNĄ”, prowadzonej pod nazwą „Piłka
nożna – spać nie można” zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15 , wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000002455, NIP: 548-11-92-
629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej
także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności
prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach od 14.06 do 16.06.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym
aplikację mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1. w dniach jej obowiązywania zawrzeć poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym aplikację
mobilną Organizatora zakład lub zakłady na min. 3 kuponach;
3.3.2. zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie związane
z dowolnym meczem piłki nożnej z oferty Prematch;
3.3.3. zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub Maxikombi
3.4. Dziesięciu graczy, którzy w czasie trwania promocji zrobią największy obrót, otrzyma nagrodę
rzeczową w postaci karty przedpłaconej do sieci sklepów Empik o wartości 500 PLN.
3.5. Do obrotu, o którym mowa w pkt. 3.4, wlicza się sumę Brutto stawek wszystkich kuponów
postawionych w czasie trwania promocji, w ofercie Prematch.
3.6. Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.7. Promocja obejmuje kupony wygrane i przegrane.
3.8. Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia po zakończeniu
Promocji tj. w dniu 17.06.2019.
3.9. Gracze, którzy zakwalifikowali się do otrzymania nagrody rzeczowej, zostaną powiadomieni
drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.10. Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jedna nagroda rzeczowa, bez względu na
liczbę zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.11. Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.12. Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na środki pieniężne lub inną nagrodę.
3.13. Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą email promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji o
uzyskaniu nagrody.
3.14. Nagrody dla graczy, o których mowa w pkt. 3.4, zostaną przesłane na wskazany przez gracza
adres.
3.15. W przypadku braku możliwości kontaktu z graczem (po 3 nieudanych próbach połączenia
telefonicznego lub po braku odpowiedzi na wiadomość e-mail trwającą dłużej niż 3 dni od dnia
wysłania), nagroda zostanie przekazana osobie, która zajęła kolejne miejsce, poza pierwszą 10-
tką.
3.16. Lista graczy , o których mowa w pkt. 3.4, zostanie opublikowana na stronie www.efortuna.pl w
dniu 17.06.2019
3.17. W liście, o której mowa w pkt. 3.16, do identyfikacji graczy zostaną użyte wyłącznie indywidualne
numery umowy.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz
dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych
regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych
oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają
charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024