Czytasz: Co Ty możesz zrobić dla ekologii? Katowice uczą

Co Ty możesz zrobić dla ekologii? Katowice uczą

W mieście pojawiły się „zielone” instalacje, nawiązujące tematyką do czekającego nas w grudniu wydarzenia.

W należących do Urzędu Miasta Katowice budynkach zlokalizowanych przy Rynku, niedawno pojawiły się dwie „zielone” instalacje.

Przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańca przy Rynku 1 uwagę wchodzących zwraca interaktywna ściana zbudowana z ekologicznej płyty drewnopochodnej. Instalacja składa się z 400 okrągłych modułów pomalowanych z jednej strony na kolor zielony lub niebieski, z drugiej zaś strony znajdują się wypalone bezpośrednio w drewnie treści zachęcające do dbania o środowisko lub ikonki odnoszące się do tematu ochrony przyrody.

Zabawa polega na odwracaniu niebieskich modułów w celu przeczytania napisów lub zobaczenia grafik. Spoglądając na ścianę z odległości kilku kroków, można też odczytać napis ułożony z nieruchomych zielonych modułów.

Instalacja jest projektem edukacyjnym i informacyjnym. Ma propagować dobre nawyki wśród mieszkańców. Jakie? Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, recykling, przetwarzanie i segregacja odpadów, sadzenie roślin, samochody elektryczne, wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku, oszczędzanie energii i wody, korzystanie z transportu publicznego czy z rowerów, stosowanie paliw wysokiej jakości, a także niemarnowanie jedzenia.

Miejska dżungla w witrynie

W witrynie budynku przy Rynku 13 wyrosła „żywa” miejska dżungla. Przestrzenna, wieloplanowa instalacja, nazwana „Biosferą”, obsadzona sukulentami, aloesem, zielistkami, bluszczem, trawami i mchem hiszpańskim, które w najbliższych miesiącach jeszcze się rozrosną.

- Mieszkańcy będą obserwatorami procesu przeobrażania się futurystycznego świata wewnątrz witryny niczym w wielkim akwarium, który na ich oczach będzie stopniowo zarastać bujną roślinnością – mówi Matylda Sałajewska, artystka wizualna, autorka dwóch prezentowanych projektów.

Materiałami wykorzystanymi do budowy instalacji są różnego rodzaju płyty drewnopochodne przyjazne środowisku (biodegradowalne, certyfikowane, posiadające atesty). W witrynie wytworzony jest odpowiedni mikroklimat. Koszt przedsięwzięcia to prawie 49 tys. zł.

Promują Szczyt klimatyczny onz 2018

Instalacje powstały, by zachęcać mieszkańców do dbania o środowisko, jednocześnie promując COP24, który w grudniu odbędzie się w Katowicach. COP24 to sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, której będzie towarzyszyła 14. sesja Spotkania Stron Protokołu z Kioto. To najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej, podczas którego zapadają decyzje mające kluczowe znaczenie dla wszystkich krajów świata.

Polska już po raz trzeci będzie organizować COP. Przewiduje się, że w tegorocznej, zaplanowanej na grudzień, edycji weźmie udział około 40 tys. osób, w tym politycy, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych i biznesu ze 190 krajów świata.

 

Czytaj więcej