Silesion.PL

serwis informacyjny

Co powinna zawierać apteczka firmowa?

Co powinna zawierac apteczka firmowa

Co powinna zawierac apteczka firmowa

Każdy zakład pracy musi spełnić warunki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i udzielenia im pomocy w nagłych wypadkach. Z tego powodu każda osoba zatrudniona w danej firmie, powinna wiedzieć, gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy. Apteczki firmowej nie trzeba kompletować samodzielne, ponieważ w hurtowniach medycznych dostępne są gotowe zestawy środków pierwszej pomocy. 

Prawny aspekt dostępności apteczki zakładowej

O konieczności zapewnienia apteczki w miejscu pracy informuje Kodeks Pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, jednak żadne z nich nie precyzuje, jakie powinno być jej wyposażenie. Warto jednak w tej sprawie kierować się niemiecką normą DIN, która jest zgodna z innymi normami europejskimi określającymi skład apteczek zakładowych, szkolnych i samochodowych. Dodatkowo warto ją uzupełnić o elementy, które mogą okazać się przydatne w danym miejscu pracy, ponieważ hala produkcyjna oraz biuro mają inną specyfikę. Zawartość apteczki należy skonsultować również z lekarzem medycyny pracy.

Podstawowe wyposażenie apteczki

Każda apteczka firmowa w pierwszej kolejności powinna zawierać środki opatrunkowe takie jak bandaże usztywniające, opaski elastyczne i uciskowe, opatrunki jałowe, plastry z opatrunkiem oraz chusty fizelinowe i trójkątne. Powinna także zawierać środki ochrony osobistej, czyli jednorazowe rękawiczki oraz maski lub ustniki przeznaczone do przeprowadzenia sztucznego oddychania. 

Pozostałe środki, które mogą okazać się przydatne to koc termiczny, opatrunki hydrożelowe oraz kompresy chłodzące. Czasami także apteczki firmowe zawierają sól fizjologiczną i płyn do przemywania oczu. Na apteczce powinna znajdować się także dokładna instrukcja jej obsługi. W apteczce zakładowej nie powinny znajdować się środki dezynfekujące, krople żołądkowe, nasercowe ani leki, chyba że wśród pracowników znajduje się osoba mająca dodatkowe przeszkolenie medyczne.

Miejsce oraz oznaczenie apteczek

Podobnie jak w przypadku zawartości, nie ma także określonych zasad, co do wymaganej minimalnej ilości apteczek. Powinno się ją każdorazowo konsultować z lekarzem medycyny pracy, który sprawuje opiekę nad danym zakładem. Z pewnością należy wziąć pod uwagę ilość potencjalnych zagrożeń oraz zadbać o to, aby każdy pracownik miał łatwy dostęp do apteczki firmowej oraz o to, aby była ona widoczna, odpowiednio oznaczona i znajdowała się w miejscu, które nie jest bezpośrednio zagrożone wypadkiem. 

Odpowiednie przeszkolenie gwarancją bezpieczeństwa

Jednym z najistotniejszych elementów, od którego zależy bezpieczeństwo pracowników, jest z pewnością ich świadomość. Dlatego też powinni oni otrzymać odpowiednie przeszkolenie BHP, które dostarczy im wiedzę, jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Obowiązuje ono przede wszystkim osoby zatrudnione na umowie o pracę, jednak bywa też tak, że przechodzą je osoby realizujące umowy cywilnoprawne. Niejednokrotnie w zakładach pracy obecny jest pracownik, który posiada szersze przeszkolenie medyczne, które wykracza poza zakres pierwszej pomocy, jednak uzależnione jest to od charakteru pracy zakładu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024