Czytasz: Co dalej ze szpitalem w Pszczynie?

Co dalej ze szpitalem w Pszczynie?

Miażdżąca kontrola NFZ, zwolnienia i stanowczy ruch starosty.

Szpitalem w Pszczynie zarządzała spółka Centrum Dializa z Sosnowca. Zarządzała, bo starosta pszczyński wypowiedział umowę dzierżawy. Tym samym powiat przejmuje szpital. Decyzja zapadła po kontroli NFZ. Raport wskazał na liczne zaniedbania, a NFZ wycofał kontrakt na leczenie.

W opublikowanym oświadczeniu starosta Paweł Sadza zaznacza, że najpóźniej od 1 lipca powait planuje rozpocząć działalność leczniczą w szpitalu. Gwarantuje także zatrudnienie pracownikom, którym przedstawiciele spółki wręczali wypowiedzenia.

- Powiat pszczyński rozwiązuje umowę dzierżawy szpitala w Pszczynie. Prosimy pracowników o składanie oświadczeń o gotowości podjęcia pracy w szpitalu prowadzonym przez jednostkę powiatową - czytamy w oświadczeniu.

W związku z decyzją Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, powiat pszczyński rozwiązał umowę dzierżawy szpitala w Pszczynie zawartą ze spółką Centrum Dializa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Przedstawiciele spółki Centrum Dializa zapowiedzieli, że w ciągu 14 dni odniosą się do przekazanych dokumentów.

 

- Zaproponowaliśmy spółce zawarcie porozumienia, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie funkcjonowania szpitala w Pszczynie, a tym samym dostępu do świadczeń leczniczych mieszkańcom powiatu pszczyńskiego.

W porozumieniu powiat oświadcza, że najpóźniej od 1 lipca planuje rozpocząć działalność leczniczą w szpitalu, a powołując się na zapisy umowy dzierżawy nieruchomości zapewni zatrudnienie pracowników szpitala przez wskazany przez powiat podmiot. Powiat zapewnia też, że będzie podejmować działania polegające na niezwłocznym dokonaniu przygotowań szpitala do prowadzenia dalszej, nieprzerwanej działalności.

- Przejęcie pracowników ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości działalności leczniczej szpitala. Bardzo nam zależy, abyście Państwo nadal pracowali w szpitalu w Pszczynie. Oświadczenia należy składać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie - apeluje Paweł Sadza.

Starosta podkreśla, że powiat wystąpił do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie kontraktu na prowadzenie szpitala w formie cesji na podmiot powiatowy.

- Naszym zdaniem to najlepsza z możliwych forma przekazania kontraktu, dzięki której nie dojdzie do zamknięcia szpitala i ewakuacji pacjentów. Na wcześniejsze wystąpienia w tej sprawie, do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi, jednakże dyrektor Śląskiego NFZ zapewnił mnie o swojej woli współpracy. Przypomnę także, że otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Zdrowia, z którego wynika, że cesja kontraktu na podmiot powiatowy jest możliwa.

Czytaj więcej