Czytasz: Wielki problem z głowy?
W samo południe zdecyduje się przyszłość 3 tysięcy miejsc pracy

Punktualnie o 11 decydować się będzie przyszłość kopalni Krupiński. Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy albo pozostawi kopalnię w Jastrzębskiej Spółce Węglowej albo przekaże do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Według informacji Silesion.pl wczoraj wieczorem jeszcze obydwa warianty były równie prawdopodobne. Do późnego wieczora trwały nieformalne konsultacje w tej sprawie. Prowadzono je na Śląsku i, w związku z posiedzeniem Sejmu, w Warszawie.

Za pierwszym rozwiązaniem są związkowcy i władze Suszca. Druga opcja, to wniosek Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

24 października Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego przez blisko 5 godzin debatowała o tym, który wariant lepszy. Przedstawiano wyliczenia, przerzucano się argumentami.

Brak podstaw do likwidacji kopalni

W odpowiedzi na stanowisko Zarządu JSW związkowcy zaproponowali powołanie zespołu. Do walnego zgromadzenia akcjonariuszy miał przeanalizować dokumenty finansowe i rekomendować decyzję. Dokumenty objęte klauzulą poufności przeanalizowano. Rekomendacja jednak nie jest jednoznaczna. W komisji panuje dwugłos. Z jednej strony brak podstaw do likwidacji KWK Krupiński. Z drugiej obawa przed problemami całej Spółki po decyzji o pozostaniu KWK Krupiński w jej strukturach.

Kopalnia ma zasoby pozwalające na funkcjonowanie do 2030 roku. Spółka powinna pozostać w strukturach JSW jako kopalnia samodzielna lub część kopalni Pniówek - mówił 24.10. Sławomir Kozłowski Przewodniczący ZOK NZSS Solidarność.

Platforma Obywatelska, którą aktualny rząd oskarża o doprowadzenie do sytuacji niemal bez wyjścia zarzuca Ministerstwu Energii oszukiwanie górników.

Minister Tobiszowski unika tego zwrotu, ale na pracach komisji zapowiedział w latach 2017-2018 likwidację kopalń: Jasmos, Krupiński, ruch Pokój kopalni Ruda, ruch Śląsk w kopalni Wujek i Rydułtowy. Na likwidację KWK Krupiński zabezpieczono w budżecie na rok 2017, 280 000 000 zł - mówi Krzysztof Gadowski

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Energii decyzja jeszcze nie zapadła. Minister Krzysztof Tchórzewski, jako reprezentant Skarbu Państwa, kontroluje 55,16% akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.