Czytasz: Chore nadgodziny. Jak liczyć nadgodziny?

Chore nadgodziny. Jak liczyć nadgodziny?

Nadgodziny to zmora pracowników. Praca po godzinach ma negatywny wpływ na zdrowie pracowników - wynika z raportu Hays Poland.

Nadgodziny w pracy mają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Hays Poland.  

Aż 62% respondentów pracujących w nadgodzinach, skarżyło się na dolegliwości związane z wykonywaną pracą, zmęczeniem i przepracowaniem.

Ty także cieżko pracujesz w nadgodzinach, zabierasz pracę do domu i wykonujesz obowiązki zawodowe w weekendy? Niestety, może być tylko gorzej.  Tylko w tej dekadzie z polskiego rynku zniknie blisko 2,5 mln pracowników.  A odpływ ludzi w wieku produkcyjnym  oznaczać będzie jedno: po pierwsze nie będzie miał cię kto zastąpić, po drugie, szef na pewno zrobi wszystko, by dołożyć ci obowiązków. 

PRACA W NADGODZINACH - Czas droższy od pieniędzy

Z badania Hays Poland wynika, że pracę w nadgodzinach zadeklarowało 74% pracowników zatrudnionych na pełny i pół etatu, 72% indywidualnych przedsiębiorców oraz 42% zatrudnionych studentów. Praca w nadgodzinach w przypadku pracowników etatowych może wynikać z niesatysfakcjonującej efektywności pracy lub nadmiernego obciążenia obowiązkami zawodowymi. Zdaniem Michała Młynarczyka, dyrektora zarządzającego Hays Poland, częstotliwość występowania nadgodzin nie musi wynikać jedynie z nadmiernego obciążenia pracą. 

− Polacy dużo pracują, ale jest to rezultatem wielu czynników. Powodem przedłużonego czasu pełnienia obowiązków służbowych bywa niesatysfakcjonująca efektywność, nierzadko wynikająca z nieodpowiedniej strategii zarządzania personelem. Co więcej, polska kultura pracy przyzwala na liczne i wyjścia w czasie pracy, które mogą wzmagać problemy z koncentracją. To z kolei przekłada się na wydłużenie czasu potrzebnego na realizację zadań, tym samym zwiększając prawdopodobieństwo pracy w godzinach nadliczbowych.

Praca w nadgodzinach a wynagrodzenie

Odpowiedzi respondentów badania pokazują, że ponad połowa pracowników (54%) nie otrzymuje wynagrodzenia za nadgodziny, tym samym nieodpłatnie świadcząc pracę w godzinach nadliczbowych. 

– Work-life balance nie musi stać w sprzeczności z dużym nakładem pracy. W efektywnej równowadze nie tyle chodzi o równowagę w czasie przeznaczanym na pracę i na inne sprawy, co o jakość tego czasu oraz poziom zaangażowania i uwagi. Można dużo pracować, a jednocześnie zorganizować sobie życie w sposób dający poczucie równowagi. Pracownicy coraz częściej oczekują od organizacji, że te ułatwią im osiągnięcie tego stanu - mówi Michał Młynarczyk. 

Potwierdzają to fakty, ponieważ w rankingach popularności pracodawców przodują firmy, które wprowadziły rozwiązania pomagające pracownikom efektywnie wykorzystywać czas, np. pracę z domu, elastyczny czas pracy, czy też rozliczenie za efekty pracy, a nie za czas w niej spędzony.

Czas wolny staje się zresztą coraz częściej ważniejszy od wynagrodzenia. Coraz więcej pracowników rezygnuje z pracy, która im tego wolnego czasu nie gwarantuje. Bowiem to właśnie czas wolny staje się najbardziej pożądanym przez pracowników dobrem.

nadgodziny a zdrowie - Choroby z przepracowania

Długotrwała praca w godzinach nadliczbowych zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Do wysnucia podobnych wniosków skłaniają również odpowiedzi respondentów badania Hays Poland, bowiem praca w nadgodzinach prowadzi również do mniej poważnych, lecz na co dzień obniżających komfort pracy i życia dolegliwości.

Z badania wynika, że aż 62% osób pracujących w nadgodzinach cierpi na dolegliwości związane z wykonywaną pracą. Najczęściej wskazywanymi przypadłościami są podenerwowanie i irytacja (65%), brak sił i apatia (46%), problemy z koncentracją oraz kłopoty ze snem (45%). Respondenci wskazywali również na objawy ogólnego pogorszenia zdrowia, m.in. bóle głowy i żołądka, niską odporność oraz problemy z kręgosłupem. Nadgodziny w pracy prowadzą do przemęczenia, na które dodatkowo nakłada się stres. Wtedy efektywność pracy spada, pojawiają się trudności z koncentracją oraz ospałość czy nieuwaga. W konsekwencji to, co zwykle zajmuje trzy kwadranse, przeciąga się do kilku godzin. Jest to zamknięte koło, ponieważ przedłużony czas pracy potrzebny do wykonania obowiązków sprawia, że „zaległości” w pracy się nawarstwiają, zmuszając pracownika do  kolejnych nadgodzin.

Pracownicy coraz częściej mówią też, że do ich dolegliwości przyczynia się niski standard miejsca pracy. Bóle pleców, głowy i ramion, dyskopatia, zespół cieśni kanału nadgarstka, kłopoty z krążeniem i żylaki – to dolegliwości, które są bezpośrednim skutkiem niewygodnego miejsca pracy. Właśnie na tego rodzaju problemy zdrowotne narażamy się, jeśli dzień w dzień spędzamy wiele godzin siedząc w jednej pozycji, na stanowisku, które nie zostało przygotowane zgodnie z zasadami ergonomii.

− Nadgodziny w pracy i gorsze samopoczucie to prosta droga do wypalenia zawodowego. Znika zaangażowanie i motywacja, a pojawia się zrezygnowanie i niska efektywność pracy – twierdzi Michał Młynarczyk. 

Chociaż kultura nadgodzin jest zwyczajnie nieopłacalna z punktu widzenia obu stron, to polski etos i warunki pracy nadal koncentrują się na nadgodzinach. Zdaniem ekspertów rynku pracy, widać jednak pewną poprawę. 

Work-life balance pożądany

Przedsiębiorstwa coraz przychylniej patrzą na kwestie work-life balance oraz starają się dostosować kulturę pracy do oczekiwań przedstawicieli najmłodszych pokoleń. Pod tym względem przodują międzynarodowe organizacje oraz firmy z branży technologicznej.

- Rynek pracownika jest silnym motorem zmian, ponieważ coraz częściej pracownicy zwracają uwagę na czas pracy oraz jej organizację. Mam nadzieję, że możemy mówić o początku zmian na polskim rynku pracy – podsumowuje Młynarczyk.

A jak Ty pracujesz? Czy także musisz wyrabiać nadgodziny w pracy? Co cenisz sobie bardziej, wolny czas, czy pieniądze? Napisz do nas.