Czytasz: Chcesz zostać wiceprezesem JSW?

Chcesz zostać wiceprezesem JSW?

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłasza konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów spółki: ds. technicznych oraz ds. strategii i rozwoju. Kandydaci mogą zgłaszać się do 27 lipca. Rozstrzygnięcie w sierpniu.

Wiceprezes ds. strategii i rozwoju to nowa funkcja w zarządzie jastrzębskiej spółki. Stanowisko wiceprezesa ds. technicznych pozostało nieobsadzone od marca, kiedy odwołano Józefa Pawlinowa.  

Zgłoszenia kandydatów na wiceprezesów przyjmowane są do południa w dniu 27 lipca. Ich otwarcie nastąpi dzień później. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mają być przeprowadzone 8 sierpnia i - w razie potrzeby - w kolejnych dniach. Ostateczna decyzja należy do rady nadzorczej.

Ile można zarobić w JSW?

Nowi członkowie zarządu będą wynagradzani według zasad przyjętych przez walne zgromadzenie spółki w styczniu tego roku. Na całkowite wynagrodzenie członka zarządu JSW składa się część stała, stanowiąca podstawowe miesięczne wynagrodzenie, oraz część zmienna, będąca wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki.

O wysokości stałego wynagrodzenia członków zarządu decyduje rada nadzorcza spółki, która jednak jest ograniczona w tym zakresie ustalonymi widełkami. Miesięczna pensja członka zarządu waha się między 7 a 12-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. To w 2016 roku wyniosło 4403,78 zł. Wynegocjować można od 30 826,46 zł brutto do 52 845,36 zł brutto.

Kwotę tę można podwoić realizując wyznaczone cele. Wśród nich m.in. realizacja EBITDA grupy kapitałowej JSW zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym na dany rok, realizacja projektów inwestycyjnych wynikających z programu restrukturyzacji spółki, realizacja poziomu i struktury produkcji węgla zgodnie z planem, zwiększenie wydajności na jednego zatrudnionego w spółce, a także wykonanie wskaźnika mining cash cost na poziomie niższym od określonego w planie oraz wykonanie w terminie dodatkowych celów, stawianych przed zarządem przez Skarb Państwa.

JSW Wciąż bez prezesa

Jak dotąd rada nadzorcza JSW nie ogłosiła postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa spółki, którą od marca kieruje oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez radę Daniel Ozon. W czerwcu rada powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa na kolejne trzy miesiące - do 7 września włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania właściwego prezesa zarządu spółki.

Czytaj więcej