Silesion.PL

serwis informacyjny

Centrum Aktywności Studenckiej powstało w katowickim kampusie Politechniki Śląskiej

Centrum Aktywnosci Studenckiej powstalo w katowickim kampusie Politechniki Slaskiej fot Maciej Mutwil

Centrum Aktywnosci Studenckiej powstalo w katowickim kampusie Politechniki Slaskiej fot Maciej Mutwil

Hala wyposażona w najnowocześniejsze technologie, dostęp do unikatowej aparatury i możliwość realizacji własnych projektów inżynierskich – Politechnika Śląska uruchomiła dziś w katowickim kampusie Centrum Aktywności Studenckiej (CAS).

CAS to nowoczesna przestrzeń warsztatowo-technologiczno-laboratoryjna dla studentów Politechniki Śląskiej, którzy realizują swoje projekty w ramach studenckich kół naukowych i tzw. projektów PBL. To, obok działającej już od 2021 roku Przestrzeni Innowacji i Kreatywności, kolejna strefa w kampusie uczelni w Katowicach, w której młodzi naukowcy będą spełniać się twórczo, pracować nad autorskimi pomysłami inżynierskimi, realizowanymi także poza zajęciami.

W CAS znajdują się m.in. nowoczesna wypalarka plazmowa sterowana numerycznie, tokarka i elektrodrążarka CNC, system do skanowania i drukowania 3D, zestaw pieców do obróbki cieplej, topienia i odlewania nawet do temperatury 2200 oC. Dodatkowo do dyspozycji studentów znajduje się pełny zestaw elektronarzędzi, pras, komora do malowania i piaskowania – mówi prof. Janusz Adamiec, koordynator projektu CAS.

Utworzenie Centrum Aktywności Studenckiej wpisuje się w Strategię Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2026 oraz Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Obecnie musimy rozwijać te umiejętności naszych studentów, które są postrzegane jako kompetencje przyszłości, czyli kreatywność, działanie w złożonych środowiskach, także międzykulturowych. Te cechy powinien mieć przyszły absolwent wyższej szkoły technicznej – kreator rozwoju technologicznego, a tym samym postępu cywilizacyjnego – mówi rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. I dodaje: – Centra aktywności studenckiej powstają we wszystkich kampusach Politechniki Śląskiej. W tej chwili jesteśmy w trakcie tworzenia dużego centrum w Gliwicach, a następnie będziemy uruchamiać centrum w Zabrzu, tak, aby wszyscy studenci naszej uczelni mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań, realizacji projektów i spełniania marzeń.

Centrum Aktywności Studenckiej to także miejsce do współpracy i prezentacji osiągnięć podczas pokazów, konferencji i szkoleń.

Dostęp do unikatowego wyposażenia i sprzętu oraz tak nowoczesnych pracowni ma dla nas bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to możliwość rozwijania naszych projektów na bazie bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych, bardzo nowoczesnych maszyn. Dzięki temu nasze projekty mogą też powstawać na światową skalę. Mamy nadzieję, że dzięki takim możliwościom uda nam się osiągnąć światowy poziom. To przede wszystkim okazja by nauczyć się pracy na nowoczesnych technologiach, które są wykorzystywane w przemyśle, a także rozwoju swoich pomysłów, swojej kreatywności i inwencji twórczej – mówi Anna Piechowska z Samorządu Studentów Politechniki Śląskiej.

W ramach realizowanych projektów PBL studenci w grupach międzynarodowych, międzywydziałowych oraz współpracując z uczniami liceów i techników zdobywają wiedzę, kompetencje i umiejętności, zdolność do podejmowania decyzji, uczą się realizacji celów poprzez pracę w zespole i nawiązują kontakty międzynarodowe, międzyuczelniane, międzywydziałowe a także zdobywają doświadczanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Taka przestrzeń dla studentów Politechniki Śląskiej zapewnia wysokiej jakości kształcenie na studiach oraz w szkole doktorskiej, oparte na badaniach naukowych i innowacjach, przy współpracy z najlepszymi jednostkami naukowymi, edukacyjnymi oraz partnerami przemysłowymi oraz poprzez wprowadzanie i upowszechnianie nowoczesnych metod i form kształcenia, w szczególności kształcenia zorientowanego projektowo i problemowo (PBL) – podsumowuje prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. studenckich i kształcenia Politechniki Śląskiej.

Koszt wyposażenia pracowni CAS wynosi 500 tys. zł.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024