Czytasz: Bytom remontuje mieszkania dla mniejszości romskiej

Bytom remontuje mieszkania dla mniejszości romskiej

Program kierowany jest do rodzin romskich będących w trudnej sytuacji życiowej.

Jak tłumaczą przedstawiciele miasta, podjęte działania mają na celu nie tylko zwiększenie dostępności mieszkań, ale również stanowią formę pomocy doraźnej polegającej na remoncie już zamieszkałych lokali. 

W ramach programu Bytom otrzymał dotację rzędu ponad 477 tys. zł, za co remontowanych jest sześć lokali mieszkalnych. Bytomskie Mieszkanie, które są odpowiedzialne za realizacje projektu, wskazały pięć lokali niezamieszkałych oraz jeden, który ma już lokatorów. Mieszkania w budynkach będących własnością gminy, położone są w różnych częściach miasta. Są to w większości jedno lub dwupokojowe lokale o powierzchni od 36 do 68 m2.

- Dzięki przyznanym dotacjom podnosimy standard lokali m.in. poprzez wykonanie pomieszczeń sanitarnych. Realizujemy także warunki uchwały „antysmogowej”, co oznacza, że w ramach wymiany ogrzewania likwidujemy stare piece, a ich miejsce zajmują proekologiczne instalacje - mówi Grażyna Lukoszek, kierownik Działu Technicznego Bytomskich Mieszkań.

Jak tłumaczą urzędnicy, obecnie na remont mieszkania w ramach rządowego programu czeka około 17 najbardziej potrzebujących rodzin romskich. Ministerialny program integracji społeczności romskiej w Polsce realizowany jest przez Bytomskie Mieszkania już po raz trzeci. W 2017 udało się wyremontować cztery lokale, a rok później - osiem. 

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.