Czytasz: Bytom przygotowany do zimy

Bytom przygotowany do zimy

Urzędnicy mówią, że śnieg ich nie zaskoczy, a jak będzie naprawdę?


2500 ton soli, 350 ton piasku, 14 koksiaków i 26 pojazdów do usuwania skutków ataku zimy. Całodobowo dyżurujący przy telefonie dyspozytor Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej przyjmujący wszystkie sygnały dotyczące m.in.: zimowego utrzymania ulic i chodników należących do gminy. Tak miasto przygotowane jest do „Akcji zima”.

Zimowe utrzymanie miasta, w ramach zawartej przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu umowy na „Realizację pakietu usług sanitarno-porządkowych i konserwacyjnych na terenie miasta Bytomia”, wykonuje Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z Bytomia. Wykonawca posiada w swoich magazynach  2500 ton soli i 350 ton piasku do likwidacji skutków zimy. W pełnej gotowości jest też niezbędny sprzęt: sześć pługo-solarek, dziesięć pługo-piaskarek /do ulic/ oraz sześć pługo-piaskarek do zimowego utrzymania chodników. W pogotowiu czeka też pług wirnikowy oraz ładowarki do śniegu.

Dodatkowo Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej zabezpieczył 20 ton soli oraz prawie 50 ton piasku. Do dyspozycji jest 14 koksowników, 30 skrzyń z piaskiem, które będą ustawione przy głównych skrzyżowaniach w mieście, a także w niektórych niebezpiecznych miejscach.

- Jak co roku można zgłaszać problemy związane z zimowym utrzymaniem miasta – mówi Ewa Nazarewicz, dyrektor Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu. - Dyspozytor całodobowo pod numerem 32 42 07 780 czeka na wszystkie sygnały dotyczące zimowego utrzymania ulic i chodników, które należą do gminy – dodaje Ewa Nazarewicz.

Warto dodać, że priorytetem zimowego utrzymania dróg w mieście jest zapewnienie przejezdności głównych szlaków komunikacyjnych. Szczególną uwagę nasze służby zwracają na drogi, po których kursują autobusy komunikacji miejskiej.

Przypomnijmy również, że od 1 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych o numerze telefonu 987 (połączenia bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych). Pod tym numerem można uzyskać informację o możliwości pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Infolinia będzie funkcjonować całodobowo, w każdym dniu tygodnia i obejmować swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Na infolinie może dzwonić każdy, kto wie, że dana osoba potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Dzwonić można także bezpośrednio do Straży Miejskiej pod nr tel.: 32 281 18 24 lub do noclegowni przy ul. Kosynierów, pod nr tel.: 32 387 63 89. Noclegownia w Bytomiu dysponuje nie tylko miejscami dla osób bezdomnych, ale także ogrzewalnią, która pomieści 40 osób. Ogrzewalnia jest czynna codziennie od października do końca marca każdego roku, od 20.00 do 8.00. Każdy „podopieczny” ogrzewalni może skorzystać tu nie tylko z toalety, łaźni, krzesła lub ławki – aby w cieple na siedząco spędzić noc, ale także z gorącego napoju – mówi Adam Tomaszewski, kierownik bytomskiej noclegowni. Co ważne, do ogrzewalni, w przeciwieństwie do noclegowni nie jest wymagane skierowanie od pracownika socjalnego.

Dużą rolę zimą odgrywają także sami mieszkańcy miasta. Do obowiązków właścicieli nieruchomości wzdłuż których biegnie chodnik, należy jego oczyszczenie ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. Z kolei o usuwanie nawisów śnieżnych oraz sopli lodowych na rynnach i dachach muszą pamiętać zarządcy nieruchomości.

Czytaj więcej