Czytasz: Bytom płaci za pomysły!
W puli 100 tys. zł. Chętnych ponad 40 osób z całej Polski.

Ponad 40 chętnych z całej Polski zgłosiło samorządowi Bytomia chęć wzięcia udziału w konkursie na pomysł na innowacyjne projekty społeczne dla tego miasta. Dopuszczeni będą mieli czas, by przedstawić swoje prace konkursowe, do 3 kwietnia br.

Samorząd Bytomia przewiduje przy tym nagrody po 10 tys. zł dla autorów najlepszych pomysłów – w 10 kategoriach. Pomysły te powinny odnosić się do ram dla funduszy unijnych i zawierać m.in. wycenę i harmonogram działań.

Jak poinformował w piątek bytomski magistrat, w upływającym 19 marca terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 39 wniosków wpłynęło w sposób właściwy, jeden z nich jednak miał uchybienia formalne, więc wnioskodawca nie został dopuszczony do konkursu. Dwa wnioski zostały złożone po terminie i niezgodnie z wymogami regulaminu.

Wnioskodawcy, którzy przeszli weryfikację, zostali już poinformowani o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Zgłosiły się osoby prywatne i organizacje pozarządowe z wielu miejscowości: Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Częstochowy, Żor, Suszca, Katowic, Łazisk Górnych, Wojkowic, Tychów, Chrząstkowic czy Krzeszowic.

Kolejny termin - składania pomysłów na udostępnionych formularzach - minie 3 kwietnia br. Pomysły należy umiejscowić w czasie, wycenić i określić harmonogram działań. Projekty muszą być założone na okres 12-18 miesięcy, ich wartość powinna opiewać na 0,1-2 mln zł, a całość odnosić się do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – w tym źródle należy też szukać ich finansowania.

Pomysły na innowacyjne projekty społeczne powinny dotyczyć którejś z 10 kategorii. Obejmują one: działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych czy programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności.

Druga część kategorii mieści: podnoszenie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego, rozwój usług opiekuńczych, rozwój środowiskowych form usług społecznych oraz zwiększanie dostępu i jakości usług zdrowotnych.

Pomysł musi być innowacyjny, nowatorski w dotychczasowych praktykach funkcjonowania miasta. Musi odnosić się do miejskich dokumentów: m.in. Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy konkursu powinni też zapoznać się z mapą projektów unijnych w Bytomiu. Mogą korzystać np. z wyników badań jakości życia przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji.

Zgłaszane projekty ma oceniać sąd konkursowy, w skład którego wchodzą m.in. twórcy projektów społecznych i specjaliści w zakresie funduszy unijnych. Dokładne informacje, regulaminy i formularze dostępne są na stronie: bytomodnowa.pl. Po wyborze pomysłów (laureaci mają być znani po 12 kwietnia) miasto ma ogłosić otwarty konkurs na ich realizację.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu zakłada wypłacenie nagród po 10 tys. brutto „dla zwycięzcy konkursu”. Przewidziano nagrodzenie łącznie 10 prac konkursowych. Jednocześnie – jak zaznaczono w regulaminie - w każdej kategorii konkursowej mogą zostać nagrodzone maksymalnie trzy prace konkursowe z najwyższą ilością punktów.

Czytaj więcej