Czytasz: Bytom doczeka się nowych podwórek

Bytom doczeka się nowych podwórek

Bardziej przyjazne przestrzenie to standard planowanych inwestycji.


Lepiej się żyje w zorganizowanej przestrzeni– to nie żadna nowa filozofia szczęścia w stylu duńskiego hygge. To fakt. Bardziej funkcjonale, przyjazne, bo dopasowane do potrzeb mieszkańców przestrzenie to już standard podczas planowania miejskich inwestycji. 

Wszechobecna cegła, w wielu miejscach zmurszała, sypiący się pod wpływem wilgoci i starości tynk, walące się chlewiki i grzęzawisko zamiast chodnika. Tak wygląda większość bytomskich podwórek. I choć w wielu takich miejscach lokatorzy starają się „oswoić” podwórka, sprawić, by wyglądały lepiej, trudno naprawić samemu coś, co wymaga gruntownego remontu. 

Ale w szeroko pojętej rewitalizacji Bytomia niezwykle ważna, jak nie fundamentalna jest inicjatywa mieszkańców, dlatego w realizowanym przez Bytomskie Mieszkania przedsięwzięciu, ich głos jest najważniejszy. I tak w ramach inwestycji planowanej do dofinansowania ze środków unijnych zmodernizowane zostaną podwórka w Śródmieściu i Rozbarku (ulice: Piłsudskiego 15, 34-36, 38, 40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, Żeromskiego 32, 34, 36, 38, Piekarskiej 27, 43, 45, Katowickiej 11-13, 34, 60 oraz Siemianowickiej 16-18, 18b). 

Obecnie opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie w naborze prowadzonym przez Urząd Marszałkowski. Planujemy go złożyć w pierwszym kwartale tego roku – mówi Tomasz Janik z sekcji ds. rewitalizacji Bytomskich Mieszkań. 

Ponieważ proces oceny wniosków jest czasochłonny, rozpoczęcie realizacji projektu (obejmujące zarówno prace w budynkach mieszkalnych jak i modernizacje przestrzeni publicznych) planowane jest na przełom tego i przyszłego roku. Szacowany koszt całego projektu to ponad 19 mln zł. 

- Jaki jednak będzie finalny koszt, dowiemy się po otrzymaniu pełnej dokumentacji przedprojektowej. Teraz jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów. Obejmuje ona m.in. inwentaryzację terenów, analizę obecnego stanu oraz konsultacje społeczne – mówi Tomasz Janik. 

Warto dodać, że efektem tych prac będą trzy różne koncepcje zagospodarowania i urządzenia terenów. Zostanie też opracowany program funkcjonalno-użytkowy na podstawie wybranego wariantu zagospodarowania. Już w sobotę, 13 stycznia w specjalnych punktach informacyjnych przy pl. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego zbierane będą uwagi mieszkańców dotyczące poszczególnych podwórek. 

Co ważne, swoją opinię mogą wyrazić wszyscy zainteresowani z obszaru objętego rewitalizacją. Konsultacje w Śródmieściu i Rozbarku dopiero się rozpoczęły, a zainteresowanie mieszkańców jest duże. Liczymy na to, że powtórzy się scenariusz z działań konsultacyjnych prowadzonych w Bobrku (tam również prowadzony jest proces konsultacyjny), podczas których wpłynęło już ok. 160 uwag – mówi Tomasz Janik. 

Potrzeby mieszkańców były już artykułowane na etapie tworzenia założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+ (GPR), podczas konsultacji społecznych prowadzonych w obszarze rewitalizacji, co miało miejsce od kwietnia do sierpnia 2016 r. Wówczas też projekty te zostały włączone do GPR i rozpoczęły się prace przygotowawcze. 

Obecnie prowadzone konsultacje społeczne, mają na celu bardziej precyzyjne i konkretne określenie oczekiwań mieszkańców wobec otaczającej ich przestrzeni. Szerzej o pomysłach mieszkańców na nowe podwórka, poinformujemy w lutym tuż po zakończeniu prowadzonych przez firmę Pronobis Studio konsultacji społecznych.

Zdjęcie: P.A. Nova S.A.

Czytaj więcej