Czytasz: Borys Budka: "Błaszczak jest symbolem upolitycznienia służb"

Borys Budka: "Błaszczak jest symbolem upolitycznienia służb"

PO deklaruje pomoc osobom odczuwającym "naciski władzy", zarówno zwykłym obywatelom, jak i policjantom.

Platforma Obywatelska w całym kraju rozszerza działalność Biura Interwencji Obywatelskich, w ramach, których będzie służyć pomocą osobom poszkodowanym przez państwo. - Będziemy zbierać informacje o nieprawidłowościach we wszystkich służbach. Skoro Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie potrafi kontrolować policji, będą to robić obywatele i posłowie opozycji. W województwie śląskim Platforma Obywatelska dysponuje siecią 21 biur parlamentarnych, otwartych codziennie. Prosimy o kontakt we wszystkich przypadkach naruszenia praw obywatelskich – mówił Marek Wójcik.

- Jesteśmy do dyspozycji wszystkich, których prawa zostały naruszone: w szczególności prawo do wolności zgromadzeń oraz nietykalność cielesna- mówił Borys Budka.

- Jesteśmy też do dyspozycji policjantów, rządzonych przez osoby tak niekompetentne jak minister Mariusz Błaszczak i wiceminister Jarosław Zieliński, który jest synonimem obciachu i hańbienia policyjnego munduru – dodał Budka.

Zdaniem posła Marka Wójcika obecna władza wymusza na funkcjonariuszach szereg zachowań, które nie godzą się z etosem i honorem munduru. Według niego przez ostatnich 25 lat formacje mundurowe starały się działać profesjonalnie, a obecnie kierownictwo MSWiA „wymusza na polskich służbach mundurowych bardzo wiele działań, które są sprzeczne z honorem, etosem munduru”.

- Uważamy, że to jest czas, kiedy te sprawy należy opisać i wyjaśnić po to, żeby w przyszłości do różnego rodzaju skandali nie dochodziło - powiedział Wójcik.

W ocenie Marka Wójcika w policji w ostatnich miesiącach doszło do czystek na niespotykaną skalę, a miejsce doświadczonych funkcjonariuszy zajęły osoby, których kompetencje i doświadczenie nie odpowiadają nowym funkcjom, „za to z koneksjami politycznymi”.

Poseł zarzucił Jarosławi Zielińskiemu, że podejmuje bardzo wiele istotnych decyzji zarówno kadrowych, jak i merytorycznych, dotyczących funkcjonowania policji, które wcześniej zapadały w komendzie głównej. Według Wójcika prowadzi to do upolitycznienie policji, a w konsekwencji do pogorszenia się jakości pracy i utraty zaufania obywateli.

W sobotę kilkadziesiąt osób usiadło na Krakowskim Przedmieściu w poprzek jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki Marszu Pamięci. Policja skierowała 91 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. Wśród kontrmanifestujących był m. in. Władysław Frasyniuk, który - jak podała policja - odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Czytaj więcej