Silesion.PL

serwis informacyjny

BohaterON – włącz historię!

Bohater on 2021 kartka

Bohater on 2021 kartka

BohaterON – włącz historię! to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, a także promocję historii Polski XX wieku. Kampania jest realizowana przez organizacje pozarządowe od 2016 roku zgodnie z hasłem Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Nazwa projektu stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Ma sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej, pokolenia Kolumbów, osób wykazujących się patriotyczną postawą, które narażając swoje życie i zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Kampania składa się z trzech obszarów działań:

Pamięć 

Organizatorzy kampanii dążą do promocji postaw patriotycznych i podtrzymywania tożsamości narodowej w Polsce i poza jej granicami przez cały rok. Chcą tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach. W tym celu umożliwiają każdej zainteresowanej osobie wysyłkę życzeń do Powstańców Warszawskich. W ramach pięciu edycji kampanii Polacy napisali do bohaterów walk o stolicę ponad 1 mln kartek, listów i laurek. Wszystkie dowody uznania za pośrednictwem Fundacji trafiły do Powstańców, w wielu przypadkach stając się początkiem pięknego dialogu pokoleń. Akcja wyszła poza granice Polski. Kartki do Powstańców są wysyłane z całego świata a zeszłoroczny spot kampanii powstał również w wersji anglojęzycznej.

Od 2019 roku zespół kampanii organizuje Nagrodę BohaterONy im. Powstańców Warszawskich mającą na celu  wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski XX wieku oraz edukację historyczno-patriotyczną. Nagrody przyznawane są w wyniku głosowania Kapituły i internautów. Nagrodą BohaterONy im. Powstańców Warszawskich zostało wyróżnionych łącznie – w dwóch edycjach plebiscytu – 47 osób, firm i instytucji. 

Edukacja

Misją organizatorów kampanii jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej w atrakcyjnej dla młodych ludzi w formie. W projekcie „BohaterON w Twojej szkole” mogą uczestniczyć placówki oświatowe i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach – od przedszkola, przez szkoły podstawowe po ponadpodstawowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dla uczniów organizowane są warsztaty wykorzystujące elementy edukacji pozaformalnej oraz spotkania ze świadkami wydarzeń sprzed lat, a dla nauczycieli bogaty pakiet materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej do nauczania historii i edukacji patriotycznej na wszystkich poziomach Pedagodzy otrzymują gotowe konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole. Wychodząc naprzeciw potrzebie nauki zdalnej w szkołach, w związku z panującą w kraju pandemią, przygotowano scenariusze zajęć możliwych do przeprowadzenia online. W działania edukacyjne zaangażowało się już ponad 900 tys. uczniów.

Pomoc

Przez cały rok twórcy BohaterON angażują się w pomoc bezpośrednią skierowaną do bohaterów walk o stolicę. Wraz z licznym gronem wolontariuszy pomagają Powstańcom Warszawskim w codziennych obowiązkach, m.in.: dostarczają obiady i zakupy, koordynują pomoc medyczną oraz opiekę pielęgniarską, zapewniają środki ochrony osobistej, a także wspierają materialnie tych, którzy tego potrzebują. Ponadto, w ramach kampanii są prowadzone zbiórki pieniężne na rzecz Powstańców, dzięki jednej z nich udało się wyremontować dach i wymienić okna oszukanemu przez nieuczciwych wykonawców Powstańcowi. W 2020 roku, tuż po wybuchu pandemii, w ramach akcji „Ochronna paczka dla Powstańca”, zespół BohaterON przygotował 1400 przesyłek zawierających środki ochrony osobistej. Na wsparcie bohaterów walk o stolicę przeznaczono do tej pory 1,2 mln złotych.

W 2021 roku w ramach trzech filarów kampanii BohaterON planowane są następujące działania:

Nagroda BohaterONy 2021 im. Powstańców Warszawskich (III edycja)

Co roku firmy, organizacje pozarządowe, instytucje i osoby prywatne podejmują działania pielęgnujące pamięć o historii Polski i jej bohaterach. By pokazać ich pracę i jej wyjątkowe efekty, a także – na tej kanwie – zachęcić innych do promocji pięknej i nierzadko trudnej historii Polski, organizatorzy kampanii zapraszają do wzięcia udziału w III edycji Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich. W tym roku nagradzamy za aktywne promowanie wiedzy o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną prowadzoną od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Laureaci do Nagrody zostaną wyłonieni w siedmiu kategoriach: firma, instytucja, nauczyciel, osoba publiczna, dziennikarz, organizacja non-profit, pasjonat. W każdej z nich przyznane zostaną trzy wyróżnienia – Brązowy, Srebrny i Złoty BohaterON. Laureatów wyłonią członkowie Kapituły Nagrody, w której skład wejdą przedstawiciele polskiego rządu, środowisk kombatanckich, historycy oraz ambasadorzy kampanii.  Udział w wyborze zwycięzców mają również internauci, którzy w wyniku głosowania za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl w każdej kategorii przyznają Złotego BohaterONa Publiczności. 

Kandydata do nagrody może zgłosić każda pełnoletnia osoba – wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie kampanii i przesłać jego skan wraz ze zgodą kandydata na adres nagroda@bohateron.pl. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od 1 do 31 sierpnia. Później, od 14 września do 14 października br. będzie można zagłosować na nominowanych poprzez stronę bohateron.pl. Każdy z głosujących ma prawo do oddania głosu raz dziennie na jednego Nominowanego w każdej z kategorii.

Całoroczna akcja wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich za pośrednictwem strony internetowej.

Flagowa akcja kampanii BohaterON przybrała od poprzedniej, V edycji,  dodatkowy wymiar. Przez cały rok – za pośrednictwem strony www.BohaterON.pl – każda zainteresowana osoba może wysłać pocztówkę z życzeniami oraz wyrazami uznania i szacunku do wybranego Powstańca. 

Jak to zrobić? Wchodząc na stronę www.bohateron.pl wybieramy jedną z trzech dostępnych projektów kartek – od 2020 roku są one płatne, w wariantach: 10 zł (kartka brązowa), 50 zł (kartka srebrna) lub 100 zł (kartka złota). Po wybraniu kartki, internauta może ją wypełnić z limitem 25 słów – tylu, ile maksymalnie można było zawrzeć w korespondencji wysyłanej pocztą polową podczas Powstania Warszawskiego. Środki w ten sposób zgromadzone zostaną przeznaczone wydruk i przekazanie pocztówek Powstańcom oraz przede wszystkim na bezpośrednią, bieżącą pomoc dla bohaterów walko o stolicę. Kartki będą drukowane i przekazywane adresatom raz na kwartał. 

Edukacja – BohaterON w Twojej Szkole

Nauczyciele, którzy zgłoszą się do projektu, otrzymają od zespołu kampanii BohaterON drogą elektroniczną pakiet materiałów (scenariusze zajęć, narzędzia do przeprowadzenia lekcji), przy pomocy których zrealizują w szkołach lekcje o Powstaniu Warszawskim. W tym roku przygotowujemy bezpłatne materiały edukacyjne dla przedszkoli (przedstawienie kukiełkowe), szkół podstawowych (słuchowisko) i ponadpodstawowych (film wideo). Dodatkowo uczniowie – w ramach klasy, koła zainteresowań, drużyny/gromady harcerskiej czy hufca pracy – będą mogli wykonać wspólny album z życzeniami dla Powstańców. Korespondencja zostanie przekazana żyjącym uczestnikom walk o stolicę po zakończeniu VI edycji projektu. Do akcji, jak co roku, włączą się również uczniowie szkół przyszpitalnych, którzy własnoręcznie wykonają biało-czerwone kartki przy pomocy materiałów przekazanych przez Fundację.

Pomoc

W 2021 roku zespół projektowy kampanii BohaterON, wsparty wolontariatem, w dalszym ciągu będzie realizować działania pomocowe skierowane do Powstańców Warszawskich, m.in. organizację zbiórek pieniężnych; finansowanie dodatkowych godzin opieki sióstr PCK; wsparcie w znalezieniu środków na sprzęt do rehabilitacji czy operacje; zakup i dowóz domowych obiadów; zapewnienie materiałów higienicznych i środków ochrony osobistej. 

W promocję wysyłki kartek do Powstańców zaangażowało się na przestrzeni lat wielu liderów opinii (aktorów, sportowców, muzyków, artystów, dziennikarzy). Ambasadorami VI edycji kampanii są znani i cenieni polscy aktorzy: Magdalena Różczka, Małgorzata Kożuchowska, Maciej Zakościelny, Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Olga Bołądź, Karolina Gorczyca i Michał Czernecki. Wszyscy wystąpili z spocie akcji, którego premierowy pokaz nastąpi podczas konferencji prasowej inaugurującej tę edycję kampanii a od 1 sierpnia będzie emitowany w telewizji. W filmie wystąpił również przedstawiciel Powstańców Warszawskich – Pan Janusz Gołuchowski ps. „Orwicz”. Ambasadorów kampanii zobaczymy na plakatach informujących o akcji, które będą widoczne w przestrzeniach miejskich w całym kraju oraz w kreacjach wizualnych udostępnianych w internecie i w social mediach kampanii. 

Idea kampanii i jej efekty zostały dostrzeżone i docenione przez władze państwowe, organizatorów konkursów branżowych oraz opinię publiczną. BohaterON otrzymał wyróżnienie w kategorii „kampanie organizacji pozarządowych” w konkursie na najlepszą Kampanię Społeczną Roku 2016. II edycja projektu została uznana Najlepszym Wydarzeniem Historycznym 2017 r. W 2018 r. akcja zyskała tytuł Współczesnego Wawa Bohatera w I edycji nagród projektu Wawa Bohaterom TVP3 Warszawa, a w 2019 roku za realizację kampanii BohaterON Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu nadał Fundacji Sensoria Nagrodę Honorową „Świadek Historii”. W 2020 roku została uhonorowana doroczną Nagrodą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author