Czytasz: Bodnar: Sądy nie mają mechanizmów obronnych

Bodnar: Sądy nie mają mechanizmów obronnych

W Katowicach dyskutowano o niezawisłości sędziów.

Sądy nie mają mechanizmów obronnych.

Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał opinię publiczną jako najlepszego obrońcę sądów. Te wg. niego pozbawione są mechanizmów, które pozwoliłyby im skutecznie obronić niezawisłość sędziowską.

Zapowiedział też, że 4.11.2016 będzie dniem szczególnym. Wysoki Komisarz ONZ przedstawi wtedy "Raport ds. Polski". Podstawą jego powstania jest Międzynarodowy Pakt Praw Praw Osobistych i Politycznych ratyfikowany przez Polskę 1977 roku.

Jednym z głównych tematów raportu ds. przestrzegania praw człowieka będzie sprawa niezależnośći sędziowskiej.

Bez niezawisłości sędziowskiej nie ma prawa do sądu. Bez niezawisłości sędziowskiej nie ma sądu. Niezawisły sąd jest gwarantem godności ludzkiej- Krystian Markiewicz