Czytasz: "Mamy rynek pracy nauczycieli"
Śląska Kurator Oświaty przekazała dane dotyczące regionu z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018.

W 2246 oddziałach uczą się w tym roku szkolnym siódmoklasiści w woj. śląskim. Gdyby pozostali w gimnazjach, mieliby do dyspozycji szacunkowo 1959 oddziałów – wynika z wtorkowej informacji Śląskiej Kurator Oświaty Urszuli Bauer.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Śląska Kurator Oświaty przekazała dane dotyczące regionu z Systemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018. W poniedziałek dane z SIO w skali ogólnopolskiej przedstawiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Podobnie Zalewska, śląska kurator zaakcentowała m.in. wzrost rok do roku liczby nauczycieli w woj. śląskim - zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze, ogółem oraz liczby etatów. W całym kraju wzrost etatów w szkołach i placówkach oświaty publicznych i niepublicznych wyniósł 17,8 tys. W woj. śląskim liczba etatów w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych wzrosła o blisko 1,9 tys.

W woj. śląskim liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze wzrosła w roku szkolnym 2017/2018 w porównaniu do poprzedniego o 1982 osoby (z 63 578 osób do 65 560), liczba zatrudnionych w niepełnym wymiarze o 1120 osób (z 28 407 osób do 29 527), a zatem liczba zatrudnionych ogółem – o 3102 osoby (z 91 985 osób do 95 807).

Liczba etatów w woj. śląskim zwiększyła się z 74 673,79 do 76 541,33 – o 1867,54 etatu (w przypadku etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela – o 1442,2 etatu).

- Już w wakacje mieliśmy informacje od dyrektorów szkół, że mamy rynek pracy nauczycieli - dyrektorzy poszukiwali fizyków, matematyków - zaznaczyła Bauer.

- Dobrze sprawdził się system ofert pracy zamieszczony na stronie kuratorium. Pojawiło się w nim ponad 5,5 tys. ofert pracy w różnym wymiarze – od kilku godzin do pełnych etatów. Ofert dotyczących pełnych etatów pojawiło się ponad 2 tys. - wskazała kurator. - Dyrektorzy szkół wydali też ponad 4,2 tys. zgód na zatrudnienie nauczycieli ponad etat - dodała.

Liczba nauczycieli, z którymi dyrektorzy rozwiązali w woj. śląskim stosunek pracy (wg SIO na 30 września) wyniosła 352 (w poprzednich pięciu latach było to od 306 do 542). W tej liczbie są m.in. nauczyciele, którzy odeszli na emeryturę lub na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, albo też podjęli pracę w innej szkole.

Kurator wyjaśniła, że nowe miejsca pracy i godziny wygenerowała m.in. ustawa Prawo Oświatowe, która uniemożliwiła łączenie klas siódmych i zwiększanie w ten sposób liczby ich uczniów. W efekcie średnio w woj. śląskim na klasę siódmą przypada 18,73 uczniów; gdyby uczniowie ci pozostali w gimnazjach, na pierwszą klasę przypadałoby ich tam szacunkowo 21,48.

Obecnie w klasach siódmych w regionie uczy się 42 088 uczniów. Porównując ich ramowy plan nauczania, czyli określoną w rozporządzeniu ministra edukacji liczbę godzin nauczania każdego przedmiotu, z "ramówką" dla pierwszej klasy gimnazjum mają oni trzy godziny więcej tygodniowo lekcji z różnych przedmiotów, a także dodatkowo 10 godzin rocznie zajęć z doradztwa zawodowego.

W siódmych klasach w woj. śląskim uczy się 522 uczniów powtarzających tam pierwszą klasę gimnazjum (łącznie w ub. roku do pierwszych klas gimnazjów chodziło 39 282 uczniów). W ubiegłych latach liczba uczniów powtarzających pierwszą klasę gimnazjum była dwukrotnie wyższa.

W poprzednim roku szkolnym w woj. śląskim funkcjonowało 826 gimnazjów. Gminy w zdecydowanej większości włączyły je do szkół innego typu lub przekształciły w szkoły innego typu. Obecnie oddziały gimnazjalne funkcjonują w 647 szkołach – w zdecydowanej większości podstawowych. Gimnazjów pozostało 168 – w zdecydowanej większości w zespołach szkół.

Spośród 13 gimnazjów pozostawionych do wygaszenia, w czterech przypadkach (w Chorzowie, Częstochowie, Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich) miasta zdecydowały o tym w swoich uchwałach o sieci szkół. Wskutek braku podjęcia takich prawomocnych uchwał wygaszone zostaną gimnazja w Będzinie (dwa), Dębowcu, Milówce, Żarkach, Ustroniu, Goleszowie i Włodowicach. W jednym przypadku – gminy Szczekociny – gimnazjum zostanie wygaszone po uchyleniu uchwały przez nadzór prawny wojewody.

Liczba przedszkoli w całym regionie wzrosła o 23 placówki – do 1535. Wychowanie przedszkolne objęło 157 196 dzieci (w ub. roku 150 993). W tym roku – pierwszym, w którym trzylatki mają zagwarantowane prawo do przedszkola – ich liczba w przedszkolach sięgnęła 35 334 (w ub. roku było to 31 574).

Podobnie, jak w całej Polsce, zdecydowana większość sześciolatków w woj. śląskim pozostała w przedszkolach. Do klas pierwszych poszło 5,77 proc. z nich. W tym roku szkolnym w regionie w pierwszych klasach uczy się 40 444 uczniów, sześciolatkowie w tej liczbie 2 506 dzieci (6,19 proc. wszystkich pierwszoklasistów).(PAP)

autor: Mateusz Babak

edytor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Czytaj więcej