Czytasz: Bielsko-Biała wypięknieje? Najpierw konsultacje

Bielsko-Biała wypięknieje? Najpierw konsultacje

Rewitalizacja brzegów Białej i stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Zobacz projekty.

33 mln zł, z czego niemal 23 to środki unijne, ma kosztować projekt, który zamierza zrealizować w najbliższych latach Bielsko-Biała. Projekt zakłada rewitalizację systemów nadbrzeżnych rzeki Białej oraz utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i podzielono go na dwa etapy, które będą realizowane w latach 2019-2021.

Właśnie ruszył cykl konsultacji społecznych w tej sprawie. Spotkania odbędą się w Urzędzie Miejskim przy pl. Ratuszowym 1 w sali sesyjnej. Miasto zaprasza zainteresowanych 7 czerwca (godz. 14-18) i 12 czerwca (9-12).

Zobacz projekt:

 

Co się zmieni w Bielsku?

W ramach projektu planuje się działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej cennych obszarów przyrodniczych Bielska-Białej oraz edukację przyrodniczo-ekologiczną mieszkańców miasta i turystów. Zakłada się między innymi utworzenie edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych i kładek w ich ciągach (m.in. tematyczne tablice edukacyjne, miejsca odpoczynku, stanowiska edukacyjne – tzw. classroomy, w których dzieci będą mogły odbywać zajęcia edukacyjne na powietrzu) oraz wyeksponowanie cennych przyrodniczo obszarów miasta wraz z elementami ich czynnej ochrony.

I etap projektu ma być realizowany w różnych częściach miasta, głównie w obszarach cennych przyrodniczo, jak np. las komunalny, nadbrzeże rzeki Białej od granicy z gminą Wilkowice do Parku Strzygowskiego czy skarpa przy Bulwarach Straceńskich. Najistotniejszym elementem projektu jest utworzenie w budynku po dawnym przedszkolu przy ul. Grotowej 11 Centrum Edukacji Ekologicznej. Ostateczna koncepcja działalności i zarządzania ma powstać w ramach realizowanego zamówienia, natomiast ogólnie zakłada się częściowo stałą ekspozycję przyrodniczą oraz stworzenie sal dydaktycznych i multimedialnej sali konferencyjnej. W ogrodzie dookoła budynku pojawią się ciekawe stanowiska edukacyjne.

Z kolei w leśniczówce przy ul. Ochota zakłada się powstanie Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, które ma nieść profesjonalną pomoc zwierzętom dziko żyjącym rannym w wypadkach albo osieroconym, wymagającym rehabilitacji lub odchowania.