Czytasz: Bielski Urząd ma problem z pocztą elektroniczną?

Bielski Urząd ma problem z pocztą elektroniczną?

Urzędnicy będą przeglądać spam.

- Urząd Miejski poprzez złe skonfigurowanie skrzynek e-mailowych naraża obywateli na niezałatwienie ich spraw i nierealizowanie ich wniosków składanych drogą elektroniczną, co w konsekwencji może skutkować skargami do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ewentualnym nałożeniem przez ten organ kar finansowych – alarmuje bielski radny Maurycy Rodak.

- Już kilka razy spotkałem się z sytuacją braku odpowiedzi na moje pisma, a nawet brakiem odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, przesłane drogą elektroniczną – dodaje Rodak.

Radny zwraca uwagę, że pisma w formie papierowej, jak i elektronicznej w obecnym stanie prawnym mają taką samą moc dokumentu urzędowego. Urzędnicy tłumaczyli radnemu, że jego maile trafiają do spamu. Rodak zaapelował więc aby przeprowadzić w urzędzie analizę konfiguracji skrzynek e-mailowych, tak aby filtry spamowe nie przechwytywały poprawnie wysłanych do urzędu pism.

Urzędnik musi czytać spam

Warto wiedzieć, że zdaniem Sądu wiadomości trafiające do spamu, nie zwalniają urzędników z ich czytania.

Przemysław Kamiński zastępca prezydenta miasta twierdzi jednak, że po przeprowadzeniu analizy poprawności skonfigurowania skrzynek wszystko działa poprawnie. Kamiński zapewnia, że w magistracie na bieżąco są podejmowane działania, aby filtry antyspamowe działały jak najlepiej.

- Nie istnieje filtr idealny, który bezbłędnie odróżni każdą prawidłową wiadomość e-mail od szkodliwej i niechcianej – wyjaśnia zastępca prezydenta.

Kamiński zapewnił, że do bielskich urzędników skierowana została informacja przypominająca o obowiązku przeglądania spamu.

Czytaj więcej