Czytasz: 2,5 tysiąca uczniów pojedzie za darmo

2,5 tysiąca uczniów pojedzie za darmo

Tak będzie od września w Tychach. Jednak jest jeden warunek, jaki?

Darmowa komunikacja od września w Warszawie

Od września darmową komunikację dla uczniów szkół podstawowych wprowadzi Warszawa w pierwszej i drugiej strefie biletowej. Oznacza to, że bezpłatne przejazdy będą przysługiwały zarówno dzieciom i nastolatkom mieszkającym i uczącym się w stolicy, jak i mieszkającym w Warszawie, ale uczącym się w szkołach poza Warszawą. Prawo do darmowych przejazdów uzyska ponad 150 tysięcy uczniów, wpływy ze sprzedaży biletów spadną o 13 mln zł rocznie.

Pomysł na bezpłatną komunikację był, ale zablokowała go młodzież?

Pomysł na wprowadzenie darmowej komunikacji dla wszystkich uczniów pojawił się w zeszłym roku w Tychach. Radni debatowali nad projektem, pomysł został skierowany do prezydenta miasta Andrzeja Dziuby. Niezależnie od tego społecznicy na początku tego roku postanowili zbierać podpisy pod swoim pomysłem - "bezpłatna komunikacja" dla wszystkich uczniów, czyli ok. 13,5 tysiąca młodych tyszan.  Z darmowych przejazdów autobusami i trolejbusowych po Tychach mogliby korzystać uczniowie od rozpoczęcia nauki do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej przez cały rok szkolny (od września do czerwca) przez cały tydzień. Pomysłodawcy argumentowali wówczas swój pomysł tym, że nowoczesny i ekologiczny tabor dostępny w Tychach jest nie w pełni wykorzystany.

"Jako ekologiczne miasto przyszłości bądźmy znów pionierami inicjatywy eco, a świadoma, proekologiczna młodzież odwdzięczy się nam środowiskiem, w którym będziemy mogli na lata starości odpoczywać, wdychając świeże powietrze." - pisały w petycji jej inicjatorki Agnieszka Bożek, Ewa Węglarz radna z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Pod petycją zebrano kilka tysięcy podpisów. Projekt został zaprezentowany podczas lutowej sesji Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni pomysł odrzucili.

Darmowe przejazdy dla młodzieży szkolnej w Tychach - komu się należą?

Prezydent Tychów podpisał zarządzenie umożliwiające bezpłatne podróże dzieciom mieszkającym na obszarze 17 gmin należących do tyskiego porozumienia dotyczącego wspólnej komunikacji miejskiej. Z darmowych przejazdów będą mogły skorzystać dzieci uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego na podstawie decyzji wydanej przez MOPS - w samych Tychach to ok. 2500 tysiąca dzieci.

Od nowego roku szkolnego z bezpłatnych przejazdów komunikacją zbiorową MZK Tychy mogą skorzystać dzieci i młodzież ucząca się do 21 roku życia (a w przypadku osób o ustalonym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia), uprawniona do otrzymywania zasiłku rodzinnego.

- Zasiłek przysługuje rodzinom wychowującym dzieci, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 złotych miesięcznie. Dochód obliczany jest na podstawie PIT, za rok poprzedzający złożenie wniosku o zasiłek rodzinny - tłumaczy Marianna Feith, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach - Aktualnie świadczeniem tym objętych jest około 2500 dzieci z naszego miasta.

Bezpłatne przejazdy na cały rok. Dla Kogo?

Podstawą do korzystania z bezpłatnych przejazdów jest zaświadczenie wydane przez MOPS w Tychach potwierdzające uprawnienia dziecka do zasiłku rodzinnego. Bilety będą ważne tak długo, jak długo dana osoba posiada uprawnienia do zasiłku, a więc także w dni weekendowe, ferie czy wakacje.

Aby uzyskać zaświadczenie należy złożyć wniosek, który jest do pobrania od 5 czerwca w Dziale Świadczeń Rodzinnych mieszczącym się na ul. Barona 30 lub ze strony internetowej: mops.tychy.pl w zakładce świadczenia rodzinne / wzory wniosków i załączników do pobrania / wniosek o wydanie zaświadczenia.  Wniosek o wydanie zaświadczenia może być przekazany również elektronicznie za pomocą e-PUAP lub portalem emp@tia. Po złożeniu wniosku, zaświadczenie zostanie wydane do 3 dni roboczych. Zaświadczenia są wydawane imiennie na każde uprawnione do bezpłatnych przejazdów dziecko. 

- Aby ułatwić otrzymanie zaświadczenia, w następnym okresie zasiłkowym 2017/2018 (obecny kończy się 30 października) wniosek o świadczenie rodzinne uzupełniony zostanie o wniosek o wydanie zaświadczenia, które wraz z decyzją przyznającą świadczenie przekazany zostanie zainteresowanym za pośrednictwem poczty – dodaje dyrektor MOPS.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów - ograniczenia terenowe

W skład międzygminnego porozumienia o organizacji transportu publicznego oprócz Tychów wchodzą: Bojszowy, Ornontowice, Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry, Lędziny, Kobiór, Imielin, Bieruń, Chełm Śląski, Pszczyna, Miedźna, Mysłowice oraz gmina i miasto Oświęcim.

- Darmowe przejazdy będą obowiązywały jednak tylko w gminie, w której się mieszka. Jeśli np. ktoś mieszka w Lędzinach, a uczy się w Tychach to będzie mógł kupić bilet tzw. „dopłatę” w wysokości 13,50 zł i wtedy może bez przeszkód poruszać się komunikacją miejską po każdej z 17 gmin - mówi Andrzej Ochman, dyrektor Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach.

BIlet dla ucznia w MZK Tychy a w KZK GOP

Przypomnijmy, tyski MZK znajduje się poza Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oznacza to tyle, że są inne bilety, a co za tym - ceny. Gdzie jest drożej a gdzie taniej?

Bilet miesięczny ulgowy w MZK Tychy to wydatek 46,50 złotych. Niewiele więcej zapłaci uczeń (a raczej jego rodzic) w KZK GOP-ie za elektroniczny bilet szkolny 30-dniowy imienny dostępny na spersonalizowanej Karcie ŚKUP. Bilet uprawniający do przejazdu autobusem lub tramwajem w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą (miejscem nauki) i z powrotem, od poniedziałku do piątku, a w przypadku gdy nauka odbywa się w sobotę, to również w soboty. Koszt takiego "szkolnego" biletu w cenie promocyjnej, jak czytamy na stronie KZK GOP-u, to 48 złotych.

Czytaj więcej