Czytasz: Będzie strajk w Hucie Pokój

Będzie strajk w Hucie Pokój

Joachim Kuchta: Jesteśmy mocno rozżaleni!

Nie jak wstępnie zapowiadano 7 maja, a 11 odbędzie się strajk w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej.

- Strajk został przeniesiony – poinformował dziś Joachim Kuchta, przewodniczący Solidarności w Hucie Pokój. - Będzie 24-godzinny, chyba że pracodawca podejmie z nami rozmowy, to go zawiesimy – dodaje.

Spór zbiorowy na tle płacowym trwa w Hucie Pokój i spółkach zależnych od wielu miesięcy. Dotychczasowe negocjacje strony związkowej z pracodawcą zakończyły się fiaskiem. Kompromisu nie udało się osiągnąć także podczas rozmów z udziałem mediatora. Pracodawca był skłonny podnieść płace zasadnicze o 200 zł brutto, ale kosztem niekorzystnych dla pracowników zmian w regulaminie wynagradzania dotyczących m.in. likwidacji dodatku z okazji Dnia Hutnika i nagród jubileuszowych oraz obniżenia dodatku za nadgodziny. Tymczasem związkowcy domagają się podwyżek w wysokości 300 zł netto dla osób, których zarobki są niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i nie godzą się na odebranie pracownikom dodatków płacowych. Zaznaczają, że zdecydowana większość pracowników huty i spółek zarabia niewiele więcej, niż wynosi płaca minimalna.

Za rozpoczęciem akcji strajkowej opowiedziała się większość pracowników Huty Pokój i spółek zależnych: Euroserwisu, Euroblachy i Eurokonstrukcji.

Kuchta mówi ponadto, że ludzie są mocno rozżaleni, że nie odbędą się tradycyjne obchody Dni Hutnika.

Pieniędzy nie ma?

Witold Wójcicki, prezes zarządu Huty Pokój podkreśla, że zarząd jest otwarty na negocjacje.

- Chcemy porozumienia – mówi, ale jak dodaje na podwyżki huty nie stać. - 300 zł netto podwyżki dla pracowników równa się 500 tys. zł miesięcznie, a to daje wynik 6 mln zł w ciągu roku – wylicza.

Wójcicki proponuje więc uproszczony system wynagradzania tzn. wypłatę wszystkie dodatków m.in. za wysługę lat pracy czy z okazji Dnia Hutnika, nie jednorazowo, a jako dodatek, rozłożony na raty do comiesięcznych pensji. Związkowcy na taką ugodę jednak nie idą.

Huta Pokój Grupa Kapitałowa Węglokoks zajmuje się produkcją m.in. kształtowników, profili zimnowalcowanych i konstrukcji stalowych. Łącznie w hucie i spółkach zależnych zatrudnionych jest ponad 900 osób.

Czytaj więcej