Czytasz: Będą poprawki do budźetu woj. śląskiego

Będą poprawki do budźetu woj. śląskiego

Zarząd woj. śląskiego przedstawi autopoprawki do budżetu i prognozy

Zarząd woj. śląskiego przed najbliższą sesją sejmiku przedstawi radnym projekty budżetu na ten rok i wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawkami wynikającymi z zastrzeżeń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. W grudniu ub. roku RIO zakwestionowała oba projekty.

W ub. tygodniu samorząd przesłał do RIO wyjaśnienia i poprawki projektów, a w czwartek odbyło się kolegium Izby.

Jak wynika z informacji p.o. dyrektora wydziału finansowego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Joanny Myszor, kolegium rozpatrywało tego dnia złożone przez zarząd regionu odwołania od negatywnych opinii RIO z grudnia br. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjno-porównawczymi, możliwości sfinansowania 163,3 mln zł deficytu przyjętego w projekcie budżetu, a także projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030.

„Kolegium RIO nie uznało złożonych odwołań, tym samym podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko” - zaznaczyła Myszor. „W związku z tym zarząd województwa prowadzi prace mające na celu modyfikację projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 r. tak, by uwzględnić sugestie podnoszone przez RIO w swoich opiniach” - dodała kierująca wydziałem finansowym urzędu marszałkowskiego.

Dyrektor wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego Maciej Gramatyka przekazał PAP, że zarząd woj. śląskiego zamierza przedstawić radnym projekty budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawkami wynikającymi z zastrzeżeń Izby przed zaplanowaną na 12 stycznia pierwszą tegoroczną sesją Sejmiku Woj. Śląskiego. W porządku sesji miałyby się znaleźć głosowania nad oboma projektami.

Jak wynikało z uchwał V składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 14 grudnia ub. roku, Izba uznała projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) za nierealistyczny – przy założeniach przewidujących wartości bliskie dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

RIO wskazała m.in., że woj. śląskie zaplanowało w projekcie WPF znaczny spadek wydatków bieżących w 2019 r. (z 1074 mln zł do 703 mln zł) oraz w 2021 r. (z 695 mln zł do 557 mln zł), nie odnosząc się do faktu ich znacznego obniżenia, ani jakie rodzaje wydatków zostały obniżone – mimo że objaśnień przyjętych wartości wymaga art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Analizując możliwość uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku województwa RIO zaznaczyła, że projekt WPF zakłada tu w 2018 r. dochody na poziomie blisko 11,5 mln zł, podczas gdy średnia lat 2015-2016 i trzech kwartałów 2017 r. wyniosła niespełna 6,4 mln zł, a realizacja za trzy kwartały 2017 r. - 22,7 proc.

Izba wskazała m.in., że w razie uzyskania przez woj. śląskie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie wskazanego średniego wykonania w ostatnim czasie, a także realizacji innych wskaźników na poziomie trzeciego kwartału br., w latach 2019-2025 woj. śląskie nie zdoła osiągnąć dopuszczalnego wskaźnika przewidzianego w art. 243. ustawy o finansach publicznych.

Równocześnie RIO zwróciła uwagę, że jednym ze źródeł finansowania deficytu budżetu w 2018 r. mają być wolne środki w wysokości 43,4 mln zł. Według danych z trzeciego kwartału br. woj. śląskie dysponowało jednak niezaangażowanymi wolnymi środkami w wysokości 6,2 mln zł. Izba uznała, że nie daje to podstaw wskazania 43,4 mln zł wolnych środków jako źródła finansowania deficytu w 2018 r.

W uzasadnieniu jednej z uchwał RIO wskazała ponadto na „bardzo wysoki stan zadłużenia” woj. śląskiego – na koniec 2018 r. województwo zaplanowało dług w wysokości 924,4 mln zł, co będzie stanowiło 53 proc. planowanych dochodów.

W podsumowaniu RIO oceniła, że w kontekście nierealistycznego projektu WPF od 2019 r. woj. śląskie może nie spełnić wskaźnika z art. 243. ustawy o finansach publicznych. Negatywnie oceniono planowane dalsze zaciąganie przez województwo długu, „gdyż możliwość jego spłaty na podstawie przedłożonego dokumentu wydaje się zagrożona”. W innym miejscu RIO zaznaczyła, że wobec nierealistyczności WPF dokument ten nie będzie mógł służyć do wydania pozytywnej oceny o możliwości spłaty kredytów, które mają być głównym źródłem finansowania deficytu na 2018 r.

W kontekście przeanalizowanych danych RIO w odrębnych uchwałach negatywnie zaopiniowała projekty zarówno WPF, jak i uchwały budżetowej woj. śląskiego na 2018 r. (jako mającej wpływ na kształtowanie się sytuacji budżetowej w 2019 r. i latach kolejnych).

Informując o wycofaniu projektów obu uchwał z porządku obrad grudniowej sesji sejmiku marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa mówił m.in., że co roku w budżecie województwa odnotowywana jest znaczna nadwyżka, a w przyszłym roku powinna ona sięgnąć ok. 100 mln zł, co istotnie wpłynie na analizowane przez RIO wskaźniki.

Budżet 4,5-milionowego woj. śląskiego to jeden z największych budżetów wojewódzkich w kraju. Zgodnie ze zdjętym z grudniowej sesji sejmiku projektem, w przyszłym roku dochody tamtejszego samorządu miałyby wynieść ok. 1,74 mld zł (o 17,1 proc. więcej niż w 2017 r.). Wydatki zaplanowano na 1,91 mld zł. Przekraczający 163 mln zł deficyt miałby być pokryty głównie kredytem (ok. 116 mln zł) i wolnymi środkami.(PAP)

autor: Mateusz Babak

Czytaj więcej

Komentarze
To cię zainteresuje
News, Polityka
2 godzin temu Biedroń górnikom się nie podlizuje. Zapowiada likwidację górnictwa

Robert Biedroń stawia sprawę jasno. Do 2035 roku zlikwiduje wszystkie kopalnie węglowe w Polsce.

News
3 godzin temu Metropolia chce powołać Fundusz Noblowski. W budżecie nawet 4 mln zł.

Światowej klasy naukowcy i laureaci nagrody Nobla będą prowadzić zajęcia dla studentów uczelni na terenie metropolii.

News
3 godzin temu Sędziowie pokazali co myślą o „zakazie koszulkowym”

„Nowa KRS” uznała koszulki z napisem "konstytucja" za polityczną manifestację, która nie przystoi sędziom. Co zrobili sędziowie?

News, Polityka
7 godzin temu „Śmieje się pan w twarz bohaterom”. Górnicy z „Wujka” piszą do Trzaskowskiego

Z mapy Warszawy znika ulica Bohaterów z kopalni „Wujek”. Oburzenie wielkie. Uliczka mała.

News
7 godzin temu Roraty 2018: Pytania roratnie AKTUALIZACJA 15.13.2018. Odpowiedzi na pytania roratnie Małego Gościa Niedzielnego

Roraty 2018: Pytania i odpowiedzi z rorat Roraty 2018: Pytania i odpowiedzi z dzisiejszych rorat z Małym Gościem Niedzielnym. Sprawdź, jakie pytania na roratach 2018 dzisiaj padły. Dowiedz się, jakie są prawidłowe odpowiedzi na pytania roratnie 2018 z dzi

News
8 godzin temu Roraty 2018: ODPOWIEDZI na PYTANIA. Gość Niedzielny. Odpowiedzi, pytania roratnie [AKTUALIZACJA]

Roraty 2018: Pytania i odpowiedzi z dzisiejszych rorat z Małym Gościem Niedzielnym. Sprawdź, jakie pytania na roratach 2018 dzisiaj padły. Dowiedz się, jakie są prawidłowe odpowiedzi na pytania roratnie 2018 z dzisiaj. Odpowiedzi na pytania z rorat.

Czytaj więcej

#rio #budżet #woj śląskie