Czytasz: Bank światowy pomoże nam w walce ze smogiem

Bank światowy pomoże nam w walce ze smogiem

Międzynarodowi specjaliści Banku Światowego pomogą samorządowi woj. śląskiego, analizując i doradzając ws. problemu zanieczyszczenia powietrza w tym regionie.

Eksperci odwiedzą woj. śląskie w przyszłym tygodniu. Wstępne rekomendacje pojawią się we wrześniu. Będzie to część projektu „Catching-up regions” (wcześniej „Lagging Regions” – Regiony Słabiej Rozwinięte). To wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, Banku Światowego i – w Polsce – Ministerstwa Rozwoju. W rozpoczętej wiosną ub. roku fazie pilotażowej projektu wzięły dotąd udział woj. podkarpackie i świętokrzyskie (a także dwa regiony rumuńskie).

Analiza i pomysły

Projekt składa się z dwóch etapów. Część analityczna ma określić czynniki spowalniające procesy rozwojowe. Część doradcza ma określić i wdrożyć w wybranych obszarach takie działania, które będą sprzyjały zwiększaniu skuteczności unijnych instrumentów polityki spójności - w osiąganiu zakładanych celów rozwojowych.

W woj. podkarpackim i świętokrzyskim polscy i zagraniczni fachowcy doradzali głównie w kwestiach rozwoju współpracy między nauką i biznesem, wspierania szkolnictwa zawodowego, rozwijania lokalnej przedsiębiorczości i ułatwiania rozpoczynania działalności gospodarczej. Wypracowane już efekty ich działań mają być wykorzystywane w następnym okresie programowania - w latach 2020–2027.

Śląsk i Małopolska proszą o pomoc

W tym roku wolę włączenia się do przedsięwzięcia zgłosiły woj. małopolskie oraz śląskie. Ich wspólnym problemem jest zanieczyszczenie powietrza, a wyzwaniem – dobranie możliwie efektywnych i szerokich sposobów walki ze smogiem.

Oba te regiony m.in. przyjęły już uchwały antysmogowe.

„Od początku prac nad uchwałą antysmogową Sejmiku Woj. Śląskiego powtarzałem, że to nie może być jedna inicjatywa - że konieczne są rozwiązania ogólnokrajowe. Bardzo przydatna może okazać się pomoc międzynarodowa, z której właśnie zaczynamy w tej kwestii korzystać” – ocenił marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Eksperci Banku Światowego odwiedzą woj. śląskie na początku przyszłego tygodnia. Wstępny plan zakłada ich wizytę w urzędzie marszałkowskim, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz w trzech miastach; wstępnie w Katowicach, Częstochowie oraz Rybniku.

Czytaj więcej