Czytasz: Badania, szkolenia i duża dawka wiedzy! Poznajcie Goczałkowickie Centrum Badawcze

Badania, szkolenia i duża dawka wiedzy! Poznajcie Goczałkowickie Centrum Badawcze

Przekazują wiedzę mieszkańcom naszego województwa, dzielą się swoim doświadczeniem, dbają o bezpieczeństwo wodne. Poznajcie Terenowe Centrum Badawcze w Goczałkowicach-Zdroju!

Terenowe Centrum Badawcze to przede wszystkim miejsce badań i szkoleń związanych z bezpieczeństwem wodnym


Terenowe Centrum Badawcze w Goczałkowicach-Zdroju to integralna część Parku Technologicznego Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo. Park technologiczny to organizacja mająca na celu poprawę współpracy między nauką, biznesem i mieszkańcami regionu.

– Centrum Badawcze ma bogatą infrastrukturę pomiarową składającą się z ogródka meteorologicznego, radaru meteorologicznego, anemometru ultradźwiękowego oraz drona.
Wszystkie te urządzenia pozwalają nam na prowadzenie przekrojowych badań meteorologicznych otoczenia Zbiornika Goczałkowickiego. Jeśli widzimy na obrazie z radaru, że w najbliższym czasie wystąpi opad, jesteśmy w stanie zweryfikować jego wysokość w oparciu o inne urządzenia. Mamy również możliwość prowadzenia interesujących badań prędkości i kierunku wiatru na wysokości 20 m nad ziemią. Miejsce to jest wysoce narażone na silne porywy wiatru od strony otwartej przestrzeni nad Zbiornikiem. Dysponujemy również dwoma laserowymi czujnikami pyłu zawieszonego. Jeden z nich zainstalowany jest w Goczałkowicach-Zdroju a drugi w Katowicach. Czujniki stanowią część popularnej sieci Airly; wyniki pomiarów prezentowane są dla każdego mieszkańca na bieżąco w internecie oraz za pośrednictwem aplikacji. – podkreślają przedstawiciele Parku Technologicznego.

Park Technologiczny aktywnie prowadzi badania naukowe z kilku zagadnień szczegółowych

Park Technologiczny prowadzi badania we współpracy z kilkoma ośrodkami akademickimi. Przykładem tego rodzaju badań będą badania prowadzone z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, polegające na określeniu rzeźbotwórczych właściwości wód płynących w wybranych zlewniach Beskidu Śląskiego.

Badania te mają przyczynić się do określenia możliwości zastosowania niektórych rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia retencji obszarów górskich oraz zmniejszenia transportu materiału skalnego przez cieki powierzchniowe.

Z kolei we współpracy z Uniwersytetem Śląskim prowadzone będą badania pionowego rozkładu stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza. Pozwoli to ocenić, jak przestrzennie zmieniają się stężenia zanieczyszczeń w miarę wdrażania kolejnych etapów tzw. uchwały antysmogowej. Badania te zostaną przeprowadzone przy użyciu drona, na którego pokładzie zainstalowany zostanie czujnik wybranych zanieczyszczeń powietrza. Prowadzone są również badania, których przedmiotem jest porównanie możliwości rozpoznawania groźnych zjawisk przez systemy radarowe IMGW i radar pracujący w paśmie X w Goczałkowicach-Zdroju.

W ubiegłym roku przeprowadzono również badania jakości wód w ciekach powierzchniowych z których wody ujmowane są przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów.

Konferencje, prelekcje i szkolenia specjalistyczne

Z infrastruktury Parku aktywnie korzystają uczniowie, studenci i mieszkańcy Regionu. Co roku odbywają się praktyki z udziałem studentów kilku polskich uczelni. W 2018 r. Terenowe
Centrum Badawcze gościło studentów i wykładowców: Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pojawiają się również uczniowie śląskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na szkoleniach młodzież dowiaduje się, jak funkcjonuje infrastruktura parków, jakie prowadzone są badania.

– Szkolenia mają również wymiar praktyczny. Młodzież dowiaduje się m.in. o postępowaniu w czasie burzy, w czasie występowania różnego rodzaju zagrożeń meteorologicznych. Dla naszych najmłodszych gości atrakcją jest budowanie modelu rzeki, podczas którego dowiadują się, jak zachowuje się odpływ rzeczny, pod wpływem prac regulacyjnych. Z kolei starsi uczniowie uczą się interpretacji obrazów radarowych pod kątem rozpoznawania
groźnych zjawisk meteorologicznych, metod prognozowania pogody i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami. –tłumaczą przedstawiciele Parku Technologicznego.

Częstymi gośćmi byli również przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie wody pitnej i oczyszczanie wody.

Dowiedzcie się więcej!

Informacje na temat bieżących wydarzeń w Parku można znaleźć na stronie internetowej. Znajdują się tam również bieżące obrazy z radaru meteorologicznego, dane z ogródka meteorologicznego przy Terenowym Centrum Badawczym, dane z czujników pyłu zawieszonego oraz z anemometru ultradźwiękowego.

Terenowe Centrum Badawcze świadczy również usługi transferu technologii. Odbywa się on na zasadzie udostępniania danych meteorologicznych, celem wykorzystania ich przy budowie nowych narzędzi prognostycznych i aplikacji.

– Serdecznie zapraszamy uczniów, studentów, naukowców, firmy oraz przedstawicieli samorządów do goczałkowickiego centrum na bezpłatne szkolenia oraz współpracę w zakresie prowadzonych badań. W sprawie udzielania wszelkich informacji, prosimy o
kontakt: kontakt@ekoenergiasilesia.pl, tel. 32-220-80-71. – zachęcają pracownicy Parku Technologicznego.