Silesion.PL

serwis informacyjny

Aż 76,6 mln zł pozyskanych na inwestycje w Katowicach

zagospodarowania Parku Welnowieckiego

zagospodarowania Parku Welnowieckiego

Aż 76,6 mln zł pozyskanych na inwestycje w Katowicach w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych. – Te środki pozwolą nam zrealizować 11 ważnych dla katowiczan projektów. Dotyczą one zieleni oraz infrastruktury transportowej i sportowej – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się zadania zielone (łączna kwota dofinansowania 43,2 mln zł), tj. rewitalizacja i rozbudowa parku w Wełnowcu, utworzenie parku przy ul. Leopolda/Le Ronda, modernizacja parku w dolinie rzeki Ślepiotki, utworzenie parku przy ul. Wantuły, rewitalizacja terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.

Z kolei na projekty infrastrukturalne Miasto Katowice pozyskało łącznie 28,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach, przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ, rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Ostatni wniosek (dofinansowanie 5 mln zł) dotyczy modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego. Zgodnie z regulaminem w ciągu 9 najbliższych miesięcy zostaną ogłoszone trzy przetargi na realizację tych zadań. 

– Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc w pozyskaniu tych środków – w szczególności Posłowi Jerzemu Polaczkowi za pilotowanie tematu i skuteczne zabieganie o nasze projekty. Dziękuję także za wsparcie Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu – dodaje prezydent.  

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024