Czytasz: Awaria systemu kontroli na lotnisku. Co dalej?

Awaria systemu kontroli na lotnisku. Co dalej?

Awaria systemu kontroli celnej i służb imigracyjnych na lotniskach w USA spowodowała olbrzymie kolejki przylatujących pasażerów. Sprawdziliśmy, jak w razie awarii przygotowane jest lotnisko w Pyrzowicach.

Awaria w Stanach Zjednoczonych, zdaniem pracowników agencji  U.S Customs and Border Protection (CBP), spowodowana była przez komputery i trwała ok. 4 godziny. W tym czasie dokonywano odpraw pasażerów lotów międzynarodowych przy użyciu "alternatywnych procedur", ale nie zapobiegło to długim kolejkom. Awaria dotknęła lotniska m. in. w Nowym Jorku, Los Angeles, Miami, Bostonie i Atlancie.

SPECJALNE PROCEDURY CELNE W KATOWICACH

W przypadku pojawienia się awarii systemów kontroli celnej polska Służba Celna uruchamia specjalne procedury awaryjne, szczegółowo opisane w instrukcjach wewnętrznych.

Procedura awaryjna w większości przypadków wiąże się z dokonywaniem formalności celnych w zakresie obsługi podróżnych, czy też podmiotów gospodarczych z zastosowaniem tymczasowych ewidencji papierowych.

Wdrożenie procedury awaryjnej następuje w trybie natychmiastowym. Do realizacji zadań kierowani są dodatkowi funkcjonariusze Służby Celnej tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować czas odprawy podróżnych oraz towarów, które podlegają kontroli celnej. W przypadku pojawienia się awarii systemów informatycznych Służby Celnej komunikat o ewentualnej przerwie oraz o dokładnym terminie uruchomienia systemów, umieszczany jest w trybie pilnym na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Służby Celnej oraz na portalach informacyjnych e-clo.pl, puesc.gov.pl oraz granica gov.pl.

Jak zaznacza kom. Grażyna Kmiecik, rzecznik prasowy Izby Celnej w Katowicach, do tej pory w Oddziale Celnym Osobowym w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach nie pojawiły się okoliczności związane z awarią systemów, które wymagałyby wprowadzenia takiej właśnie procedury.

UPROSZCZENIE ODPRAWY GRANICZNEJ

Podobnie jak w przypadku procedur celników, Straż Graniczna może wprowadzić w czasie awarii tzw. uproszczenie odprawy granicznej. Takie uproszczenie jest czasowe i dotyczy kontroli granicznej oraz kontroli osobistej - przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenia ładunków w środkach komunikacji lotniczej. W przypadku uproszczonej kontroli granicznej w stosunku do obywateli państw trzecich dochodzi do m.in. sprawdzenia tożsamości, autentyczności, ważności paszportów, wiz lub posiadanych zezwoleń. Szczegółowe zasady uproszczonej odprawy reguluje Rozporządzenie MSWiA z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Maciej Nowak, rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, wyjaśnia, że uproszczenie procedur nie wiąże się z jakimkolwiek spadkiem efektywności działania Straży Granicznej.

***

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice cały czas się rozwija. Rocznie na pyrzowickim lotnisku może zostać odprawionych w komfortowych warunkach do 3,6 mln pasażerów. W niedalekiej przyszłości planowana jest kolejna rozbudowa płyt postojowych, budowa trzeciego terminalu pasażerskiego oraz nowej drogi startowej.

Czytaj więcej