Silesion.PL

serwis informacyjny

Australian Open w Superbet! Bonus za każdy dzień turnieju!

Stawiam na druzyne Superbet Jola zasepa

Stawiam na druzyne Superbet Jola zasepa

Na ten moment, każdy fan tenisa czekał od dłuższego czasu! Wielki tenis zawita do Melbourne, gdzie zostanie rozegrany coroczny wielkoszlemowy turniej Australian Open! Z tej okazji Superbet przygotował promocję, w której można zyskać bonus, za każdy dzień turnieju!

Jeśli chcesz wziąć udział w promocji, postaw z konta depozytowego przynajmniej cztery różne zakłady na mecze turnieju Australian Open za stawkę 20 PLN. Zwróć uwagę, że minimalny kurs dla zakładu pojedynczego został ustalony na 1.60, a dla zakładu akumulowanego 2.50. Przy czym, każde ze zdarzeń na kuponie akumulowanym musi mieć minimalny kurs 1.60.

Bonus w kwocie 20 PLN możesz otrzymać każdego dnia!

Specjalna oferta dla naszych czytelników:

Darmowy zakład w wysokości 34 PLN – zarejestruj konto w Superbet z TEGO specjalnego linku, wpłacić pierwszy depozyt (minimalnie 50 zł), a otrzymasz dodatkowo od bukmachera 34 zł za darmo na zakłady bukmacherskie.

Regulamin promocji Australian Open

I. Postanowienia Ogólne:

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Australian Open”) określa warunki sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Australian Open” zwanej dalej „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superbet zakłady bukmacherskie” Sp. z o. o. z siedzibą: ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666114, REGON 366704393, NIP 9542775133.
 3. Promocja prowadzona będzie na stronie internetowej Organizatora www.superbet.pl, w ramach przyjmowania zakładów przez sieć Internet, na zasadach określnych w Regulaminie. Regulamin należy stosować z zachowaniem postanowień Regulaminu zakładów wzajemnych przez sieć Internet urządzanych przez Organizatora (dalej: „Regulamin zakładów online”) dostępnym na stronie internetowej www.superbet.pl oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Regulamin i Promocja nim objęta obowiązuje w dniach 09.02.2021 (00:01) – 15.02.2021 (12:00)..

II. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Uczestnik/cy Promocji lub Gracz/e) i zostali poinformowani o promocji Australian Open.
 2. Promocja jest kierowana wyłącznie dla graczy posiadających aktywne konta, i o której Organizator poinformował użytkownika bezpośrednio (e-mail lub SMS).
 3. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
 4. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne, a udział w niej biorą wyłącznie Gracze, którzy mają zarejestrowane konto do gry na stronie internetowej Organizatora, uprzednio wyrazili zgody marketingowe (brak odznaczenia takiego pola wyklucza możliwość uczestnictwa w Promocji) oraz którzy zostali poinformowani przez Organizatora o możliwości wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Bonusu. Każdy taki Gracz może otrzymać jeden Bonus.
 6. Aby otrzymać bonus, Gracze muszą wyrazić zgodę na kontakt Organizatora w sprawie ofert promocyjnych i bonusów przed wzięciem udziału w promocji.
 7. Każdy Gracz, który chce skorzystać z Promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i warunkami Promocji oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. W momencie akceptacji promocji Australian Open Gracz oświadcza, że przeczytał oraz zrozumiał warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulamin zakładów online.

III. Warunki przyznania bonusu Australian Open

 1. Okres promocji 09.02.2021 (00:01) – 15.02.2021 (12:00).
 2. Aby kwalifikować się do tej promocji, gracz musi w ciągu jednego pełnego dnia postawić co najmniej cztery kupony pojedyncze lub akumulowane z minimalną stawką 20 PLN każdy. Promocyjne kupony muszą zostać zawarte z konta depozytowego, tylko na wydarzenia z regularnej oferty Australian Open (przedmeczowej lub na żywo).
 3. Ponadto, kupony muszą być zawarte na cztery (4) różne zdarzenia.
 4. Minimalny kurs kuponu pojedynczego został ustalony na 1.60.
 5. Minimalny kurs pojedynczego zdarzenia na kuponie akumulowanym został ustalony na 1.60.
 6. Po spełnieniu warunków promocji, gracze otrzymają bonus w wysokości 20 PLN, który wymaga 3-krotnego obrotu
 7. Bonus zostanie przyznany w ciągu maksymalnie 48 godzin za każdy dzień od momentu spełnienia warunków promocji. Liczy się czas wprowadzenia zakładów. Na przykład: w przypadku zakładów postawionych 9 i 10 lutego, rozliczonych 10 lutego, bonusy zostaną przyznane 11 lutego.
 8. Z uwagi na specyfikę rozgrywania turnieju Australian Open, jeśli promocyjny zakład zostanie zawarty w piątek, a zakład zostanie rozliczony w sobotę, dopiero od tego czasu liczone jest 48 godzin na przyznanie bonusu.
 9. Kupony zamknięte przy użyciu opcji Cash Out nie kwalifikują się do promocji.
 10. Kupony anulowane lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane do wzięcia udziału w niniejszej Promocji.
 11. Gracz może skorzystać z tej oferty tylko raz w ciągu dnia.
 12. W promocji biorą udział tylko zakłady postawione i rozliczone w okresie trwania promocji.
 13. Oferty promocyjne w Superbet nie łączą się, oznacza to, że aby wziąć udział w danej promocji należy spełnić oddzielnie jej wszystkie wymogi, w okresie jej trwania.

IV. Zasady wykorzystania bonusu Australian Open

 1. Gracz ma 24 godziny na akceptację środków bonusowych przyznanych w ramach bonusu Australian Open. W przeciwnym razie bonus automatycznie wygaśnie.
 2. Bonus należy zaakceptować poprzez wybranie przycisku „Akceptuj” w powiadomieniu, które Gracz otrzyma podczas logowania do konta gracza (popup).
 3. Bonus ważny jest 7 dni od daty zaakceptowania go przez Gracza na jego koncie bonusowym.
 4. Na koncie bonusowym może być aktywny tylko jeden bonus. W przypadku gdy na koncie gracza aktywny jest inny bonus, to Gracz ma 3 dni na wykorzystanie go, aby aktywować bonus Australian Open. W przeciwnym wypadku środki przyznawane w ramach bonusu Australian Open nie zostaną aktywowane.
 5. Jeśli aktywacja nowego bonusu nie nastąpi w ciągu 3 dni, bonus automatycznie wygaśnie, a okres ważności bonusu, o którym mowa w tym regulaminie, przestaje obowiązywać.
 6. Jeżeli Gracz zleci polecenie wypłaty środków zanim spełni warunki obrotu bonusem otrzymanym w promocji Australian Open, środki zgromadzone na saldzie bonusowym i wygrane z tego tytułu zostaną anulowane.
 7. Jeśli gracz jest zalogowany na koncie gracza w momencie przyznania bonusu, musi dokonać wylogowanie i zalogować się ponownie, aby otrzymać i zaakceptować bonus w wyskakującym okienku powoadamiającym (pop-up).
 8. Gracz może anulować bonus otrzymany w promocji Australian Open kontaktując się z Działem Customer Support. W takim przypadku, środki z salda bonusowego i wygrane z tym związane zostaną anulowane.
 9. Jeżeli okres trwania promocji Australian Open upłynął, środki oraz wygrane zostaną anulowane.

V. Obrót bonusem w promocji Australian Open

 1. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.
 2. Środki na saldzie bonusowym przyznane w ramach promocji Australian Open będą aktywne przez okres 7 dni. Jeżeli w tym okresie Gracz nie zrealizuje wymaganego obrotu to środki zgromadzone na saldzie bonusowym przepadną, dlatego też nie jest zalecane wykorzystanie środków z salda bonusowego na zakłady długoterminowe np. „Zwycięzca Ligi Mistrzów”.
 3. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
 4. Do obrotu bonusem wliczane są zakłady postawione na zdarzenia z oferty przedmeczowej i na żywo, które znajdują się na stronie www.superbet.pl lub w aplikacji mobilnej Superbet.
 5. W ramach obrotu, Gracze mogą zawierać zakłady pojedyncze z minimalnym kursem 1.60, lub akumulowane, z minimalnym kursem kuponu 2.50. Minimalny kurs każdego zdarzenia na kuponie akumulowanym to 1.10.
 6. Minimalny kurs dla zakładów systemowych wynosi: 1.6 dla najniższej kombinacji.
 7. Aby wypłacić środki z konta gracza, gracz musi zawrzeć zakłady za trzykrotność wartości bonusu. Jeśli zatem gracz otrzyma 20 PLN bonusu, musi postawić zakłady za łączną stawkę wynoszącą 60 PLN. 20 PLN x 3 = 60PLN.
 8. Kupony anulowane, lub takie na których jedno lub kilka zdarzeń zostało zwróconych z kursem 1.00 i ogólny kurs kuponu spadł poniżej wymaganego nie będą zaliczane na poczet obrotu.
 9. Do obrotu bonusem nie są wliczane zakłady zawarte w sekcji „Sportów Wirtualnych”, zakłady postawione na „Super Mecz”, a także zakłady „Specjalne”.
 10. Do obrotu bonusem zaliczane się zakłady w momencie ich wprowadzenia do systemu, a nie w momencie ich obstawienia na stronie przez Gracza.
 11. Jeżeli na saldzie depozytowym Gracza znajdują się niewykorzystane środki to one zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane do zawarcia kuponu, a nie środki znajdujące się na saldzie bonusowym.
 12. Jeżeli wysokość środków na saldzie bonusowym będzie mniejsza niż 2 PLN, automatycznie zostaną one przelane na saldo depozytowe.
 13. W przypadku gdy Gracz zrealizuje wymagany obrót to środki z salda bonusowego zostaną automatycznie przelane na saldo depozytowe.

VI. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Graczowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzania Promocji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą pisemną na adres siedziby Organizatora lub drogą e-mail na adres: customer.support@superbet.pl, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zdarzenia podlegającego reklamacji, podając: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. Gracz zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja lub drogą listowną na podany adres Gracza.

VII. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zebranych w związku Promocją jest Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z/s w Katowicach przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo-pl@superbet.pl lub drogą korespondencyjną na adres siedziby Organizatora.
 3. Zgromadzone dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji lub rozpatrzeniem złożonych reklamacji (art. 6 pkt. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) – „RODO”.
 4. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich uzupełniania, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd dla siedziby pozwanego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o grach hazardowych oraz Regulaminu zakładów online.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora. Gracz, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może zrezygnować z Promocji. Gracz zachowuje jednak prawo do korzyści wynikających z Regulaminu, jeśli spełnił warunki Promocji w czasie obowiązywania poprzedniej edycji Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnym momencie, o czym Organizator poinformuje Graczy w formie komunikatu umieszczonego na stronie internetowej. Zakończenie Promocji przez Organizatora nie będzie naruszać praw Graczy, którzy spełnili warunki promocji Australian Open przed opublikowaniem komunikatu o zakończeniu Promocji.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024