Czytasz: Asystent rodziny bardziej skuteczny

Asystent rodziny bardziej skuteczny

Jeden asystent będzie miał nie więcej niż cztery rodziny pod opieką. Wszystko po to, aby jego pomoc była znacznie intensywniejsza niż dotychczas

Treningi wychowawcze, zajęcia na bytomskich podwórkach i wyjazdy edukacyjne. Wszystko, by pokazać rodzinom z problemami, że mogą zmienić swoje życie na lepsze. W przyszłym roku Miejski Ośrodek Pomocy rusza z projektem „Asystent z rodziną – razem silniejsi!"

- Już na początku 2016 roku zajęliśmy się opracowaniem programów adresowanych do bytomskich rodzin. Jednym z nich jest „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” bazujący na roli funkcjonujących w naszym mieście asystentów rodziny. Pomoc udzielana w ramach projektu ma być znacznie intensywniejsza i głębsza niż była dotychczas. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu pracy asystentów, którzy będą mieli pod opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny - mówi Rafał Szpak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. 

- Siłą rzeczy, podczas standardowej usługi asystenckiej, pracownik mający pieczę nad kilkunastoma rodzinami, poświęca jej mniej czasu. A więcej czasu dla rodziny, to więcej czasu na pomoc asystenta w bieżących sprawach, z którymi matka wymagająca wsparcia sobie nie radzi – mówi Rafał Szpak. 

Przykładem mogą tutaj być ćwiczenia związane z wykonywaniem racjonalnych zakupów, gospodarowaniem budżetem domowym, czy utrzymaniem czystości w domu i higieny dziecka. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że każda z tych form wsparcia wymaga na początek czasu i dobrej woli obu stron, a efekty, mimo że nie spektakularne, z pewnością poprawią sytuację niejednego dziecka.

Ćwiczenia i treningi dla rodziców

W ramach projektu, który zaplanowano na marzec 2017 roku uwzględniono treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej, mające na celu pokazanie uczestnikom projektu właściwych, wolnych od stosowania przemocy metod wychowawczych, a także przybliżenie im sposobów wartościowego spędzania czasu z dziećmi. 

- Postawiliśmy też na pracę środowiskową w formie animacji podwórkowej, której celem jest organizacja młodym ludziom czasu wolnego, jak i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Zajęcia będą prowadzone na trzech bytomskich podwórkach, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu – mówi Szpak. 

Wsparcie dla 60 rodzin

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 60 bytomskich rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Każda rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta wsparciem asystenta rodziny przez okres co najmniej 5 miesięcy.

W przypadku 20 rodzin, które będą wymagały dalszego wsparcia ze strony asystenta rodziny, czas ten wydłuży się do 10 miesięcy. Program realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. 

Chcę być dobrym rodzicem

Przypomnijmy, że w tym roku z myślą o rodzinach MOPR zrealizował program „Drogowskaz dla rodzin - Chcę być dobrym rodzicem”. Program miał charakter kampanii społecznej adresowanej do rodziców, a jego celem było proste i jasne wskazanie rodzicom i opiekunom jedynego właściwego kierunku w wychowaniu dzieci.

Podczas specjalnych warsztatów, pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz kuratorzy sądowi zachęcali rodziców i opiekunów rodziców zastępczych do podniesienia kompetencji rodzicielskich. Ponadto w Biurze Promocji Bytomia, w ramach spotkań z ekspertem można było skorzystać z porad dotyczących wychowania. 

Wymienione projekty stanowią uzupełnienie realizowanych od kilku lat niestandardowych działań wspierających dziecko i rodzinę, jak na przykład projekt „Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole” czy „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej”. W tym ostatnim, którego wartość wynosi ponad 8 mln zł., weźmie udział 582 uczestników.

Nie jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w bytomskim MOPR. Równie dużym projektem był „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu”, realizowany w latach 2008-2015, na realizację którego Ośrodek przeznaczył ponad 21 mln. zł.

Czytaj więcej