Czytasz: Artyści wracają na uczelnię
To szkoła, gdzie na jednego wykładowcę przypada nie więcej niż sześciu studentów. Poznajcie losy katowickiej Akademii Sztuk Pięknych.

W budynku przy Raciborskiej 37, w piątek 6 października o godzinie 12, w dodatku po raz siedemdziesiąty. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach inauguruje Rok Akademicki 2017/2018. 

Czego się uczą na ASP?

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, to uczelnia, w której cenieni artyści i projektanci zdradzają jak tworzyć obrazy, grafikę, instalacje, obiekty, scenografię, realizacje w przestrzeni publicznej, intermedia oraz gry komputerowe, produkty, strony www, książki, identyfikację wizualną, projekty multimedialne. Średnio na jednego wykładowcę przypada tu nie więcej niż 6 studentów. Uczelnia składa się z dwóch wydziałów. Wydział Artystyczny kształci malarzy i grafików, Wydział Projektowy zajmuje się projektami graficznymi i wzornictwem. 

Przez 70 lat uczelnia, która teraz jest ASP w Katowicach, nosiła różne nazwy, w tym Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Katowicach, II Wydział Grafiki Propagandowej Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie z siedzibą w Stalinogrodzie, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Ciekawa historia uczelni

Pojawiła się w Katowicach. Potem przeskoczyła do Stalinogrodu, aby po 3 latach wrócić. A w międzyczasie była jeszcze częścią Wrocławia oraz Krakowa i dokonała tego nie ruszając się ani o krok. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach potrafi zdziałać cuda. I ma na to papiery. Nazywała się przecież kiedyś Wydziałem Grafiki Propagandowej. 

Historia uczelni jest dość zagmatwana, ale i pełna sukcesów.

W 1947 utworzony zostaje w Katowicach Oddział Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Nowa placówka zaprezentowała się światu w czasie Festiwalu Szkół Artystycznych w Poznaniu w 1949 roku. Katowiccy studenci od razu otrzymali wyróżnienia i nagrody. Rok później, na II Ogólnopolskiej Wystawie Młodzieży w Warszawie, studenci z Katowic otrzymali I miejsce za plakat. 

W październiku 1951 oddział zyskuje samodzielność. W kwietniu 1952 roku wydano dekret, według którego (wbrew faktom) szkoła nigdy nie była samodzielna i wprost z Wrocławia przeskoczyła do Krakowa stając się II Wydziałem Grafiki Propagandowej Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie z siedzibą w Katowicach. 

Rok później zmarł Stalin. Katowice na trzy lata stały się Stalinogrodem, więc i adres szkoły się zmienił, choć nadal była w tym samym miejscu. Przez następne lata nazwa szkoły zmieniała się jeszcze wiele razy. Nie zmieniała się natomiast jej symbioza z krakowską Akademią Sztuk Pięknych – najstarszą wyższą szkołą plastyczną w Polsce (powstała w 1873 roku). Katowicki oddział ciągle był częścią tej uczelni.

1 września 2001 roku, z inicjatywy profesorów pracujących w Katowicach i przy aprobacie ich kolegów z odległego o 60 kilometrów Krakowa, powstaje Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. I robi się nudno. Żadnych zmian nazwy przez kolejnych 16 lat. Uczelnia systematycznie się rozwija. Pierwotnie działał tu jeden wydział, teraz są dwa (Artystyczny i Projektowy). Studenci opuszczają budynek przy ulicy Dąbrówki 9, gdzie dzieli się przestrzenią z przedszkolakami i szkoła muzyczną, i przenoszą się do imponującej siedziby przy ulicy Raciborskiej 50. Nie ma dekretów przenoszących szkołę w czasie czy przestrzeni. Jest za to czas na spokojną pracę i czerpanie z bogatej przeszłości.  

Ciekawostki uczelniane

Pierwszy dyplom w historii katowickiej uczelni otrzymał w 1952 roku Waldemar Świerzy. 
Ten sam artysta wręczał indeks z numerem 1 pierwszemu studentowi samodzielnej Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 

W 1954 roku Ministerstwo nakazało obniżenie liczby godzin nauczania, aby „dać studentom przez tę obniżkę więcej godzin wolnych na samokształcenie i rozrywki kulturalne”. 

W listopadzie 1968 roku studenci katowickiej szkoły zostali poinformowani, że w celu podniesienia dyscypliny, lepszego zrozumienia polityki PZPR, rozbudzenia zaufania do władz państwowych i politycznych w czasie pierwszych trzech lat studiów, w czasie wakacji, zostaną zobowiązani do 4 miesięcy pracy, odpłatnej. 

Przypomniano także studentom, że nie mogą wyjeżdżać zagranicę bez uzyskania pozytywnej opinii organizacji partyjnej i studenckiej uczelni, nie wolno im też pracować, nawet społecznie bez pozwolenia władz Oddziału, a także nie powinni, a nawet nie wolno im organizować indywidualnych wystaw swoich prac.

Czytaj więcej