Silesion.PL

serwis informacyjny

Apel Fundacji Rodzin Górnicznych

Fundacja Rodzin Gorniczych

Fundacja Rodzin Gorniczych

Apel Fundacji Rodzin Górniczych

Nowy Rok przyniósł nam dwa tragiczne wypadki zbiorowe na kopalniach Pniówek i Zofiówka, przypominając jak najbezpieczniejsza jest praca górników. Wszyscy łączymy się w bólu z rodzinami, które straciły w tych wypadkach swoich najbliższych. Wspominamy tych, którzy już wcześniej stracili życie pod ziemią.

Prowadząc działalność pomocową dla rodzin górniczych, których dotknęły tragedie górnicze, zdajemy sobie sprawę jak wielka traumą jest utrata bliskiej osoby, ale również osoby będącej żywicielem rodziny. Rodziny górników poszkodowanych w wypadkach na koplaniach są obejmowane naszą pomocą i tak też będzie w tych tragicznych okolicznościach. Wdowy otrzymają pomoc w formie zapomóg doraźnych, a dzieci w postaci co miesięcznego stypendium.

Działalność pomocową dla rodzin górniczych prowadzimy nieprzerwanie od 25 lat. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Środki na pomoc rodzinom górniczym otrzymujemy z darowizn, składek z kopalń i odpisów 1% podatku. Zależy nam bardzo, aby nie pozostawiać naszych rodzin bez pomocy, aby czuli oni, że ktoś o nich myśli, że o nich dba. Każde wsparcie przyczyni się do poprawy losów rodzin pozostałych po górnikach. Liczymy na zrozumienie sytuacji w jakiej się one znalazły, na empatię i wrażliwość.

Wsparcie na pomoc dla rodzin poszkodowanych górników można przekazać poprzez darowizny na konto bankowe Fundacji Rodzin Górniczych: PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 lub online https://fundacjafrg.pl/jak-pomagac/darowizny

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

About Author