Czytasz: Antysmogowy Chorzów
02:31
Miasto zachęca do wymiany kotłów i podłączania mieszkań do sieci ciepłowniczej.

Alarm smogowy w Katowicach i Chorzowie

Powietrze nad Katowicami i Chorzowem w środę znowu trujące. Znacząco przekroczone są wskaźniki pyły zawieszonego PM10 i PM2,5. Pod estakadą, tuż obok centrum przesiadkowego przy chorzowskim rynku stanął antysmogowy punkt informacyjny. Można tam uzyskać informacje na temat oferowanych form wsparcia wymiany kotłów, wziąć udział w prelekcjach dotyczących walki z niską emisją.

W dzień, taki jak dzisiaj, gdy normy emisji zanieczyszczeń zostaną mocno przekroczone, kontener będzie podświetlany na czerwono, a mieszkańcom rozdawane będą certyfikowane maseczki. Można też będzie sprawdzić stan i wiek swoich płuc. Badanie spirometryczne polega na wdmuchnięciu powietrza do urządzenia pomiarowego. 5 sekund wydechu i po kilku chwilach jest wynik. Badanie jest bezpłatne. Wynik warto skonsultować z lekarzem pierwszego kontaktu.

Wspólną akcję informacyjną rozpoczęło miasto Chorzów, Tauron Ciepło oraz CEZ Chorzów. Potrwa do 30 stycznia.

Smog: Chorzów wymienia piece

Miasto w ciągu minionych 5 lat zainwestowało blisko półtora miliona złotych na dofinansowanie wymiany pieców. Dotychczas wymieniono 5,5 tysiąca palenisk. To wciąż za mało, uważa prezydent Andrzej Kotala.

- Smog jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Jako miasto robimy wszystko, żeby zachęcić mieszkańców do wymiany tych piecy starych węglowych na nowe proekologiczne. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej jest najbardziej korzystne i pozwoli na skrócenie procesów dojścia do czystego powietrza w okresie krótszym niż 100 lat - mówi prezydent Andrzej Kotala.

CIEPŁO BEZEMISYJNE

Przedstawiciele spółki Tauron Ciepło zapewniają, że blisko 2000 obiektów na terenie Chorzowa można byłoby już dziś podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Byłoby to nie tylko ograniczenie niskiej emisji, ale jej całkowite wyeliminowanie. Program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic obejmuje około 800 budynków ze wsparciem. Pozostałe mogą być przyłączone ze środków komercyjnych.

To najlepszy sposób ogrzewania obiektów. Wymiana kotów, to jakby się przesiąść na samochód  z katalizatorem. Podłączenie do sieci możemy porównać do zamiany na samochód elektryczny - ocenia Sławomir Gibała, wiceprezes Tauron Ciepło.

Andrzej Kotala nie ukrywa, że czeka aż w życie wejdą założenia uchwały antysmogowej przygotowanej przez marszałka województwa. Widzi także konieczność wprowadzenia rozwiązań systemowych zakazujących obrotu mułem i flotokoncentratami. Te w jego ocenie powinny być spalane wyłączenie w elektrociepłowniach z nowoczesnym systemami filtrującymi.

 

Chorzów mówi NIE DLA palenia ŚMIECI

O ile w zakresie ekologicznego wykorzystania pieców trwa kampania informacyjna, tak w zakresie walki z paleniem odpadami, miasto prowadzi otwartą walkę.

Straż miejska plus wraz z urzędnikami z wydziału ochrony środowiska patroluje i prowadzi kontrole w budynkach podejrzanych o spalanie odpadów. Ostatnie 40 kontroli zakończyło się wystawieniem 20 mandatów oraz skierowaniem spraw do sądu.

W uświadamianiu problemu smogu pomóc mają dzieci. Wkrótce przedszkolaki i uczniowie szkół otrzymają od chorzowskiego urzędu listy adresowane do ich rodziców. Znajdą się w nich informacje dotyczące warunków finansowania wymiany palenisk oraz możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Czytaj więcej