Czytasz: Animacje komputerowe pomogą górnikom w pracy!

Animacje komputerowe pomogą górnikom w pracy!

PGG zamierza rozwijać animacje komputerowe, by zapobiegać górniczym wypadkom.

Polska Grupa Górnicza (PGG), w której kopalniach doszło w ubiegłym roku do 457 rozmaitych wypadków przy pracy, zamierza rozwijać tworzone komputerowo animacje, przedstawiające przebieg wypadków. Wizualizacje mają skłaniać górników do bezpiecznej pracy i pomagać w szkoleniach.

PGG była pierwszą spółką węglową, która zastosowała animację komputerową w materiałach szkoleniowych adresowanych do górników. Podczas wtorkowej konferencji w Szczyrku, poświęconej bezpieczeństwu pracy w górnictwie, spółka podsumowała dotychczasowe efekty tego rozwiązania i zapowiedziała dalsze działania w tej dziedzinie.

- Nasze wizualizacje są możliwie wiernymi rekonstrukcjami wypadków przy pracy, do jakich doszło w kopalniach PGG. W ten sposób chcemy zilustrować pracownikom skutki popełnianych błędów, pokazać przyczyny wypadków – wyjaśnił Sławomir Bogacki z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG, gdzie powstają obrazujące wypadki animacje.

pełen realizm

Jak mówił Bogacki, przy tworzeniu komputerowych wizualizacji wypadków informatycy stawiają na ich maksymalny realizm – dbają o zgodność pokazanych zdarzeń z ich rzeczywistym przebiegiem, pilnują też, aby przedstawione otoczenie – układ wyrobisk, wygląd infrastruktury czy maszyn – odpowiadało rzeczywistości. - Chodzi o to, aby pracownik mógł utożsamiać się z przedstawioną sytuacją. Nie unikamy też scen drastycznych, aby lepiej zilustrować pracownikom konsekwencje popełnianych przez nich błędów - dodał Bogacki, zaznaczając, że w formie animacji przedstawiane są nie tylko wypadki śmiertelne, ale również inne, a ponadto sytuacje potencjalnie wypadkowe oraz niebezpieczne czynniki występujące w środowisku pracy górników.

animacje pomogą wyeliminować ludzkie błędy

Wykorzystanie wizualizacji w szkoleniach ma pomóc w ograniczeniu liczby wypadków spowodowanych przez ludzkie błędy. Ze statystyk wynika, że w polskim górnictwie aż cztery na pięć wypadków powoduje tzw. czynnik ludzki – chodzi o błędy pracowników, wynikające np. z nieuwagi, ale także z nieznajomości lub lekceważenia przepisów bezpieczeństwa. W ubiegłym roku na 457 wypadków w kopalniach PGG aż 342 były spowodowane „czynnikiem ludzkim”. Oznacza to, że niezgodne z przepisami i procedurami zachowania przyczyniły się do trzech czwartych wypadków w firmie. Komputerowa rekonstrukcja wypadków ma pokazać pracownikom, jakie skutki może mieć lekceważenie przepisów oraz jak ustrzec się błędów, które doprowadziły do tragicznych zdarzeń.

W ubiegłym roku w całym polskim górnictwie doszło do ponad 2 tys. rozmaitych wypadków; 27 górników zginęło. Przedstawiciele nadzoru górniczego wskazują, że ograniczenie liczby wypadków wymaga nie tylko kontroli, ale również nowych, innowacyjnych metod szkolenia górników i docierania do ich świadomości. Zastosowanie animacji komputerowej oraz nowinek technicznych, a także uatrakcyjnienie form przekazu, pomaga skutecznie dotrzeć do pracowników, szczególnie tych młodszych – przekonują eksperci z PGG.

Czytaj więcej