Czytasz: Angielski rozszerzony za nami. Co było? [ARKUSZE]

Angielski rozszerzony za nami. Co było? [ARKUSZE]

egzamin maturalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym pisze ponad połowa zdających!

Język angielski na poziomie rozszerzonym jest w tym roku najchętniej wybieranym przez maturzystów przedmiotem dodatkowym. Egzamin maturalny z angielskiego na poziomie rozszerzonym pisze łącznie 146 670 osób, czyli 53,8 proc. zdających. 

Zobacz arkusze maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym:

Drugim najchętniej wybieranym przez maturzystów językiem obcym jest od lat język niemiecki. 

Maturzyści sprawdzili swoje znajomości środków językowych, rozumienia tekstów pisanych i rozumienia ze słuchu.  Maturzyści podczas egzaminu z angielskiego muszą stworzyć własną wypowiedź pisemną. Na poziomie rozszerzonym piszą tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawkę lub artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Wypowiedź musi zawierać 200-250 słów.