Czytasz: Andrzej Dziuba: Wykonałem budżet. Proszę nie kłamać!

Andrzej Dziuba: Wykonałem budżet. Proszę nie kłamać!

Burzliwa sesja Rady Miasta w Tychach. Prezydent Andrzej Dziuba wciąż bez absolutorium. Opozycyjny przewodniczący komisji rewizyjnej odwołany.

Pierwszy raz w historii swojej siedemnastoletniej prezydentury, Andrzej Dziuba wciąż nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu. Od maja trwa impas w sprawie rozliczenia 2016 roku. Rada Miasta po raz drugi nie mogła zagłosować ani „za”, ani „przeciw”. Wszystko przez brak stosownego wniosku sporządzonego przez komisję rewizyjną. Zdaniem prezydenta Dziuby trwa gra polityczna, która ma zbudować w mieście wrażenie, że prezydent nie wykonał budżetu. Dotychczasowy wieloletni przewodniczący Klaudiusz Slezak przyznaje, że znalazł lukę prawną w ustawie o samorządzie gminnym. Ostatecznie sesja, na której miano głosować absolutorium dla prezydenta Andrzeja Dziuby, rozpoczęła się od wniosku o odwołanie przewodniczącego komisji rewizyjnej.

- To, co państwo uprawiacie, to jest czysta polityka. Radny Slezak co roku wszystkim na tej sali tłumaczył, że głosowanie ws. absolutorium jest głosowaniem ws. wykonaniu budżetu. Dziś mówi co innego. Dlaczego? Dlatego, że zmienił barwy polityczne. Wiecie, że nie macie szans nieudzielenia prezydentowi absolutorium - mówił Andrzej Dziuba

„Klaudiusz, ja cię nie poznaję!”

Klaudiusz Slezak był wieloletnim przewodniczącym komisji rewizyjnej, która do momentu rozgrywki ws. absolutorium liczyła dwie osoby. Jak zapewniają jego koledzy z koalicji proprezydenckiej, przez lata wywiązywał się z pełnionej funkcji niemal wzorowo. Niezrozumiałe ich zdaniem działania są wynikiem zmiany barw politycznych. Klaudiusz Slezak, który do Rady wszedł z listy PO, dziś zasiada w opozycyjnym klubie Tychy Naszą Małą Ojczyzną.

- Znalazłem lukę prawną w ustawie o samorządzie gminnym. Regionalna Izba Obrachunkowa nie może nakazać radnym głosowania w określony sposób. Są różne rozstrzygnięcia, różne wyroki sądów. Jest luka w ustawie o samorządzie gminnym - mówił Klaudiusz Slezak

WIELKA polityczna rozgrywka

Procedura oceny, czy prezydent wykonał budżet, rozpoczyna wniosek w komisji rewizyjnej. Kolejnym etapem jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ostateczna decyzja należy do radnych. Czas na udzielenie absolutorium prezydentowi Andrzejowi Dziubie minął. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, sesja z 22 czerwca była ostatnią, na której można to było zrobić. Wszystko zaczęło się jednak jeszcze miesiąc temu.

REMIS z 25 maja 

Komisja rewizyjna liczy dwóch radnych: przewodniczącego Klaudiusza Slezaka (opozycyjny klub Tychy Naszą Małą Ojczyzną) i radną Lidię Gajdas (proprezydencki klub Inicjatywa Tyska). To głosowanie zakończyło się remisem. Slezak jest przeciw, Gajdas za.

RIO uznaje, że nie może wydać opinii w przypadku remisowego głosowania w komisji. Wnioskuje o jednoznaczny wniosek.

Jeszcze w maju komisja rewizyjna powiększa się o niezrzeszonego radnego Tadeusza Furczyka.

Kolejny Szach…

15 czerwca to ostateczny ustawowy termin, w którym komisja rewizyjna jest zobligowana do sporządzenia opinii - pozytywnej lub negatywnej. W czasie posiedzenia komisji rewizyjnej, 14 czerwca, przewodniczący Klaudiusz Slezak, powołując się na zdobytą opinię prawną, stwierdza, że remisowy wynik głosowania zawiera domniemanie wniosku o nieudzielenie absolutorium i nie widzi konieczności ponownego głosowania. Posiedzenie komisji przerywa.

Radna Lidia Gajdas zgłasza wniosek przeciwny, ale Klaudiusz Slezak nie bierze go pod uwagę i… wychodzi.

Pozostali członkowie komisji w tym czasie uznają, że jej obrady nie zostały przerwane w sposób zgodny z regulaminem i przegłosowują wniosek o udzielenie absolutorium dla prezydenta Andrzeja Dziuby.

WNIOSEK Z WADĄ PRAWNĄ 

Przewodniczący Rady Maciej Gramatyka przesyła wniosek do RIO i wpisuje do porządku obrad głosowanie nad absolutorium. RIO prosi o dostarczenie stenogramów z prac komisji w ciagu dwóch dni. Przewodniczący komisji uznaje, że ich nie podpisze. 

- Zgodnie ze statutem rady miasta taki protokół przygotowuje albo sekretarz, albo przewodniczący. Taki protokół musi być wyłożony na następnym posiedzeniu komisji i przegłosowany. Protokół powstał w  biurze obsługi rady. To jest złamanie statutu i regulaminu rady naszego miasta - mówi Klaudiusz Slezak.

- W moim odczuciu pan przewodniczący (komisji rewizyjnej) złamał regulamin Rady Miasta. Mamy drugie podejście do absolutorium i to jest złamanie statutu miasta Tychy - mówi Maciej Gramatyka.

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO

Po burzliwej dyskusji przewodniczący Klaudiusz Slezak został odwołany z funkcji. W wyniku kolejnego głosowania komisja rewizyjna została powiększona o Grzegorza Gwoździa z klubu PO, który został wybrany jej przewodniczącym.

Czy prezydent Andrzej Dziuba uzyska absolutorium? Przy aktualnym rozkładzie sił w Radzie, a teraz także w komisji rewizyjnej, raczej tak. Sesja została przerwana do następnego czwartku do godz. 15:00. Kontynuacja 29 czerwca.

Radni opozycyjni zarzucają prezydentowi, że nie wykonał budżetu, bo w kasie miasta zostało 61 mln złotych. Prezydent oraz jego urzędnicy zapewniają, że pieniądze zostały po zrealizowaniu zaplanowanych zadań.

Czytaj więcej