Silesion.PL

serwis informacyjny

Analizy dla Katowic efektem partnerstwa naukowego

Podpisanie listu intencyjnego Fot. S. Rybok

Miasto Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG zawiązują współpracę. 6 marca w Willi Goldsteinów podpisano list intencyjny, który przewiduje partnerstwo naukowe, innowacyjne wykorzystanie technologii i gospodarowanie danymi pozwalającymi na ewolucję w kierunku zautomatyzowanego wspomagania procesów decyzyjnych.

– Katowice w 2024 roku są Europejskim Miastem Nauki. W ramach piastowania tego tytułu chcemy pokazać w jaki sposób nauka może pomagać w codziennym życiu. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym i Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG każda ze stron zyska. Miasto dostarczy tym podmiotom dane niezbędne do stworzenia pewnych algorytmów. W zamian otrzyma gotowe narzędzia do wykonywania analiz, które w tej chwili musi zlecać zewnętrznym podmiotom. Liczymy na to, że w przyszłości, dzięki zaangażowaniu sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii, tworzenie pewnych planów czy analiz będzie możliwe szybciej – mówi dr Marcin Krupa, prezydent Katowic.

List intencyjny zakłada: wzajemne wsparcie merytoryczne, wspólną organizację spotkań roboczych, wzajemną wymianę informacji ważnych z punktu widzenia oferowanych usług oraz wypracowywanie wspólnych inicjatyw w celu ciągłego doskonalenia realizowanych działań.

– Badania naukowe są prowadzone nie po to, aby stały na półce, ale po to, aby mogły zostać wdrożone w życie i ułatwiać nam funkcjonowanie w świecie. W roku 2024 Katowice są Europejskim Miastem Nauki, podpisanie listu intencyjnego to doskonały dowód na to jak dobrze układa się współpraca między samorządem i uczelnią wyższą – podkreślał w trakcie uroczystości dr hab. Robert Wolny, prof. UE, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z otoczeniem.

W zamian za dostarczone dane miasto otrzyma narzędzia do tworzenia analiz – takich jak np. analiza przewietrzania i wentylacji miasta, dostępności terenów zieleni czy gęstości zabudowy. Analizowanie danych ma w przyszłości pomóc podejmować decyzje dotyczące procesów inwestycyjnych w mieście, wspomagać w tworzeniu dokumentów potrzebnych do ich planowania, weryfikowania, oceny występowania ryzyka i korzyści dla mieszkańców itp.

– Podpisanie tego listu intencyjnego jest kamieniem milowym. Współpraca będzie działaniem wieloletnim, które przybliży nas do koncepcji miasta przyszłości i stworzenia cyfrowego bliźniaka, czyli odwzorowania cyfrowego po to, abyśmy można było zarządzać miastem w sposób jeszcze bardziej efektywny – mówił tuż przed podpisaniem listu intencyjnego dr inż. Artur Kozłowski, dyrektor w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG

Zawiązana dziś współpraca ma także na celu pomóc w zakwalifikowaniu się do projektu GOSPOSTRATEG. Istotą Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych mechanizmów, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te są oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę. Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego realizowane są projekty obejmujące badania naukowe oraz działania związane z wdrożeniami wynosi 500 mln zł.

Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki. Wcześniej miano to nosiły m.in.: Barcelona, Monachium, Manchester czy Kopenhaga. Decyzja o przyznaniu Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki zapadła pod koniec 2021 r. W dniu 22 grudnia 2021 r. podpisana została umowa Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, której sygnatariuszami są: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Lider Konsorcjum oraz Miasto Katowice – Strategiczny Partner Konsorcjum.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią one podstawy do wzięcia udziału w Promocji, w szczególności nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright Silesion.pl© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2016-2024