Czytasz: Alarm smogowy
System Prognoz Jakości Powietrza informuje o złym stanie powietrza w regionie, zwłaszcza w południowej i środkowej części naszej aglomeracji.

''Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.'' - czytamy w komunikacie.

Dostateczny

Nieco lepiej wygląda sytuacja w samym centrum aglomeracji górnośląskiej - tu stan powietrza jest dostateczny:

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.

Umiarkowany

Lepiej jest także w północnej części naszego województwa, tam wskaźnik jest umiarkowany:

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Taki stan ma utrzymać się do godziny 11:00 - informuje System Prognoz Jakości Powietrza

 

Czytaj więcej