Czytasz: Alarm smogowy! Zostańcie w domu

Alarm smogowy! Zostańcie w domu

Jakość powietrza będzie bardzo zła. Czterokrotne przekroczenia norm!

- W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. W przypadku poziomu 200 – 300 μg/m3 oraz powyżej 300 μg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum - ostrzega WIOS w Katowicach

Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu obowiązuje na obszarze powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice) i cieszyńskiego (gminy: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła) oraz powiatu żywieckiego.

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego. W dniu czwartek ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza w dolinach beskidzkich będzie bardzo zła.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca, układu oddechowego oraz osoby starsze, kobiety w ciąży i małe dzieci mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia. Smog może powodowa ból w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

 

Czytaj więcej