Czytasz: Alarm bombowy w szkole!
W związku z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym ewakuowano uczniów, grono pedagogiczne, a także personel Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu.

Do działań wkroczyli zabrzańscy mundurowi z policyjnymi pirotechnikami, a także strażą pożarną. Na szczęście były to tylko ćwiczenia...

To miał być kolejny zwykły dzień w szkole - lekcje, kartkówki i sprawdziany. Jednak zamiast normalnych zajęć, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu zostali ewakuowaniu z powodu alarmu bombowego. Pracownik szkoły odebrał telefon z informacją, że w placówce podłożono bombę. Niezwłocznie powiadomiona została zabrzańska policja i służby ratunkowe, a dyrekcja szkoły zarządziła ewakuację uczniów, grona pedagogicznego i pracowników. Wszyscy opuścili budynek w czasie 3,35 minut. Niestety, podczas schodzenia ze schodów, wypadkowi uległo sześcioro uczniów, którzy odnieśli różnego rodzaju urazy.

Poszkodowani zostali ewakuowani przez Szkolną Grupę Ratowniczą zanim pojawił się ambulans Grupy Ratownictwa PCK Zabrze. Ratownicy przejęli poszkodowanych, rozstawili polowy punkt medyczny, przeprowadzili segregację poszkodowanych i udzielili pomocy. Do akcji wkroczyli policjanci z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy z psami wyszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych sprawdził dokładnie placówkę. Na miejsce przybyli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu i pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Żadnych materiałów wybuchowych jednak nie znaleziono.

Taki scenariusz obowiązywał podczas ćwiczeń dowódczo-sztabowych, przeprowadzonych na wypadek podłożenia materiałów wybuchowych. Są one corocznie organizowane, m.in. w celu doskonalenia organizacji, obiegu informacji, ale przede wszystkim współdziałania z instytucjami, podmiotami resortowymi i społeczeństwem na miejscu zdarzenia.

Czytaj więcej