Czytasz: Afera korupcyjna w KWK Mysłowice-Wesoła. Holding mógł stracić 14 mln zł!

Afera korupcyjna w KWK Mysłowice-Wesoła. Holding mógł stracić 14 mln zł!

W sprawie zatrzymano już 9 osób i postawiono 45 zarzutów.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach prowadzą śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczące korupcji przy modernizacji szybu położonego na terenie kopalni „Mysłowice-Wesoła”. W wyniku przestępczego procederu Katowicki Holding Węglowy poniósł szkodę w kwocie przynajmniej 14 mln zł. To jedna z największych tego typu spraw dotycząca branży górniczej, wykryta przez organy ścigania w ostatnich latach.

Przestępczy proceder związany jest z modernizacją w latach 2009-2015 szybu położonego na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”, wchodzącej w skład „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A. Na modernizację szybu, zgodnie z zawartymi umowami, przeznaczono łącznie kwotę przekraczającą 100 mln zł.

PŁACONO ZA FIKCYJNE PRACE

Policjanci zweryfikowali zakres prac modernizacyjnych prowadzonych w KWK „Mysłowice-Wesoła” przez firmy zewnętrzne. Ustalono liczne nieprawidłowości wskazujące na fakt, że wykonawca nie zrealizował wielu robót określonych w umowie. Mimo, że nie zostały one wykonane zgodnie z postanowieniami umowy, konsorcjum firm wystawiało faktury i otrzymywało z tego tytułu nienależne wynagrodzenie. W przestępstwo byli zamieszani pracownicy kopalni oraz wykonawcy, którzy wspólnie poświadczyli nieprawdę, co do faktycznego zakresu wykonanych robót.

ZATRZYMANIA I ZARZUTY

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach zatrzymali 9 osób i przeprowadzili przeszukania w miejscach ich zamieszkania na terenie województwa śląskiego. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zatrzymanym przedstawiono 45 zarzutów poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w dokumentacji rozliczeniowej oraz oszustwa na szkodę „Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A. W wyniku przestępczych działań holding poniósł szkodę majątkową w kwocie przynajmniej 14 mln zł.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 15 do 60 tys. zł. W związku z wyrządzeniem szkody w wielkich rozmiarach, grozi im kara nawet do 10 lat więzienia.

Sprawa ma charakter rozwojowy. W dalszym ciągu szczegółowo analizowany jest materiał dowodowy, co pozwoli na podjęcie kolejnych decyzji procesowych w tym śledztwie.